Milieu-inspecteurs worden getraind in ‘integrated vector management’

Veertien milieu-inspecteurs werden getraind door twee afgevaardigden van de CARPHA, Camile White en Rajesh Rajoo. Foto: Volksgezondheid

De Caribbean Public Health Agency (CARPHA) is momenteel aangesteld als het uitvoerende orgaan van de Europese Unie, dat belast is met het project ‘Health System Strengthening for the Prevention and Response to Outbreaks of Zika and other Mosquito-Borne Diseases in the Caribbean’. Dit project is uitgestippeld voor een periode van twaalf maanden.

In dit kader werden veertien milieu-inspecteurs in de week van 23 tot en met 27 juli 2018 getraind door twee afgevaardigden van de CARPHA, Camile White en Rajesh Rajoo. Het doel van de workshop was om onder andere:
• de medewerkers te trainen in laboratoriumtechnieken, gericht op entomologie;
• het implementeren, maar ook het verbeteren, verzamelen en beheren van data betreffende de Aedes Aegypti-muskiet;
• het ontwikkelen en implementeren van feedbackmechanismen voor entomologie-indexen en vectorcontrole tijdens veldoperaties.

Ook aan het Centraal Laboratorium werd een bezoek gebracht. Na de inspectie van EU/CARPHA-afgevaardigden, werd geconcludeerd dat het laboratorium voor 75 procent voldoet aan de eisen, zoals vastgesteld volgens World Health Organization (WHO) Laboratory Assessment Toolkit.

Tot slot werden er enkele aanbevelingen gedaan aan de leiding, waaronder het overbruggen van de kloof tussen de verschillende afdelingen, het regelmatig uitvoeren van veldinspecties met betrekking tot de Aedes Aegypti-muskiet en het uitwisselen van informatie, maar ook het gebruikmaken van internationale gegevensbestanden die beschikbaar zijn gesteld door de CARPHA.

VANDAAG