Aantal patiënten met neurologische klachten neemt toe; jonge mensen slachtoffer

Shalini Bhoendie, neuroloog in wording, tijdens haar presentatie in het auditorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Foto: Suriname Herald

Het aantal patiënten in Suriname met neurologische problemen is in tien jaar tijd schrikbarend toegenomen. Ondanks het feit dat het onderzoek naar de officiële data nog niet is afgerond, kan er al gesteld worden dat ongeveer 43 procent van de samenleving met neurologische problemen rondloopt. Steeds meer jonge mensen hebben hier te kampen mee. Dit zei Shalini Bhoendie, neuroloog in wording, tijdens haar presentatie in het auditorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

In Suriname staat neurologie nu op de tweede plaats als het gaat om aandoeningen. Het is een zorgwekkende situatie als er gekeken wordt naar de toename in korte tijd, merkte Bhoendie op.

In verband met World Stroke Day op 29 oktober had de Neuro Car Center een aantal activiteiten georganiseerd. Het thema was: “Support for life after strokes”.

De nadruk van de concentratie wordt gelegd op de aanpak die meer gericht is op vasculaire risicofactoren. De acute herkenning van neurologische gevallen speelt ook een belangrijke rol. Het is goed om te letten op vooral de secundaire preventie, gaf Bhoendie aan.

Neurologie is een medisch specialisme dat zich met name bezighoudt met de diagnostiek en behandeling van ziekten van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen. Ook de spierziekte hoort daarbij.

Momenteel wordt er gewerkt aan awareness zoals wat de ziekte inhoudt en hoe die herkend wordt. Vervolgens hoe je ermee moet omgaan en wat je moet doen om te voorkomen dat de ziekte zich weer openbaart.

Middels activiteiten zoals het organiseren van een ministrokebeurs en een presentatie moet de bewustwording op gang worden gebracht in de gemeenschap, stelt Bhoendie.

Simone Awanna

VANDAAG