Hoge bloeddruk kan lichaam jarenlang stilletjes beschadigen

Bloeddruk wordt gemeten

Hoge bloeddruk (hypertensie) kan uw lichaam jarenlang stilletjes beschadigen voordat de zichtbare symptomen zich ontwikkelen. De aandoening kan maken dat u eindigt met een handicap, een slechte kwaliteit van leven of zelfs een dodelijke hartaanval. Ongeveer de helft van de mensen met onbehandelde hypertensie sterft aan een hartaandoening die verband houdt met een slechte bloedstroom (ischemische hartziekte) en een derde sterfte door een beroerte.

Verhoogde bloeddruk treft wereldwijd 20% van de vrouwen van 18 jaar en ouder en 24% van de mannen in diezelfde leeftijdscategorie. De top vijf van landen met het hoogste percentage mannen met hoge bloeddruk bevinden zich allemaal in Midden- en Oost-Europa: Kroatië, Letland, Litouwen, Hongarije en Slovenië. Bijna twee op de vijf mannen in deze landen hadden hoge bloeddruk.

De top vijf van landen met het hoogste percentage vrouwen met hoge bloeddruk waren allemaal in Afrika: Niger, Tsjaad, Mali, Burkina Faso en Somalië. Ongeveer één op de drie vrouwen in deze landen had volgens de WHO-cijfers van 2015 hoge bloeddruk. Het Langa wan anu gi wan moro gosontu Sranan onderzoek (STEPS) heeft aangetoond dat in Suriname het percentage mensen met een hoge bloeddruk sterk toeneemt met de leeftijd: boven de 55 jaar heeft 40-50% van de bevolking er last van.

Hoge bloeddruk, die optreedt wanneer de kracht van bloed dat tegen bloedvatwanden duwt te hoog is, lijkt op het omhoog draaien van het water in een tuinslang: de druk in de slang neemt toe naarmate er meer water doorheen wordt gestoten. De extra druk zorgt ervoor dat het hart te hard werkt en bloedvaten minder effectief functioneren. Na verloop van tijd beschadigt de stress de weefsels in de bloedvaten, wat het hart en de bloedsomloop verder kan beschadigen.

De American Heart Association, de American College of Cardiology en negen andere professionele gezondheidsorganisaties hebben meer dan 900 onderzoeken beoordeeld en zijn tot nieuwe conclusies gekomen. Daaruit is voortgevloeid dat hoge bloeddruk, eerder gedefinieerd als 140/90 mm Hg of hoger, nu wordt gedefinieerd als 130/80 mm Hg of hoger. Deze verandering weerspiegelt het nieuwste onderzoek waaruit blijkt dat gezondheidsproblemen zich op die lagere niveaus al kunnen voordoen. Risico op een hartaanval, beroerte en andere gevolgen begint overal boven 120 mm Hg (voor systolische bloeddruk, het bovenste getal in een meetwaarde), en het risico verdubbelt bij 130 mm Hg in vergelijking met niveaus onder 120.

Hypertensie staat bekend als de “stille moordenaar”, omdat er vaak geen duidelijke symptomen zijn. De enige manier om te weten of u het heeft, is door uw bloeddruk te laten meten. Een nauwkeurige meting is van cruciaal belang voor een juiste diagnose, snellere behandeling en de meest geschikte zorg. Een verhoogde bloeddruk treft wereldwijd 1.13 miljard mensen. Het is een van de belangrijkste risicofactoren voor wereldwijde mortaliteit. Verhoogde bloeddruk is een belangrijke risicofactor voor hartziekten en beroerten. Behandeling en veranderingen in levensstijl kunnen u helpen uw hoge bloeddruk onder controle te houden om uw risico op levensbedreigende complicaties te verminderen.

VANDAAG