Malaria Programma en Medische Zending houden krutu met Wajana-dorpen

Tijdens de krutu over de preventie van malaria. Foto: Volksgezondheid

Het Malaria Programma van het Ministerie van Volksgezondheid heeft samen met de Medische Zending een krutu (vergadering) georganiseerd met de dorpskapiteins en granmans van de Franse en Surinaamse Wajana-dorpen. Tijdens deze krutu werd er gesproken over de preventie van malaria door middel van klamboes, het belang van vroege diagnose en behandeling en de verschillen in het management van malaria in Suriname en Frans-Guyana, aldus Volksgezondheid via het NII.

De reden van deze krutu is, omdat er recentelijk zowel bij de Frans-Guyanese als de Surinaamse gezondheidsautoriteiten is geconstateerd dat het aantal malariagevallen in het zuidoostelijk grensgebied langs de Lawarivier toeneemt. Dit is waarschijnlijk het gevolg van een uitbraak van malaria in nabijgelegen Franse goudmijngebieden. Er is ook geconstateerd dat de transmissie heeft geleid tot malariagevallen onder de plaatselijke Wajana-gemeenschap rond die mijngebieden. De Wajana-gemeenschap is een grensoverschrijdende gemeenschap met dorpen aan zowel de Franse als de Surinaamse kant van de rivier. De risico van herintroductie van malaria aan de Surinaamse kant is daarom groot.

Suriname is hard op weg om malaria te elimineren, daarom is het belangrijk om voortdurend alert te zijn op herintroductie van malaria vanuit het buitenland naar Suriname. Ter preventie zijn door Volksgezondheid 1400 klamboes aan de Medische Zending overgedragen voor distributie onder de Wajana-gemeenschap. Zowel de Medische Zending als het Malaria Programma zullen hun malariasurveillance in het zuidelijke grensgebied versterken om nieuwe infecties vroeg te kunnen ontdekken en te behandelen, zodat lokale transmissie wordt voorkomen.

De krutu vond plaats op 15 januari 2019 te Kawemhakan (Anapaike) in het district Sipaliwini.

VANDAAG