Volksgezondheid vergroot monitoring en responscapaciteit griepgevallen in Suriname

Het Ministerie van Volksgezondheid heeft de monitoring en responscapaciteit voor de griepgevallen in Suriname vergroot. Vanaf begin januari hebben verscheidene hospitalen al 144 acute ernstige luchtweginfecties gerapporteerd. In vergelijking met de afgelopen drie jaar (2016-2018) voor dezelfde periode waren er gemiddeld 63 gevallen, aldus Volksgezondheid via het NII.

Op basis van informatie afkomstig van de nationale influenzasurveillance zijn er twaalf sterfgevallen gerelateerd aan acute ernstige luchtweginfecties. Hiervan waren er zeven mannen (leeftijd 50-68 jaar) en vijf vrouwen (leeftijd 1, 5, 6, 33 en 72 jaar). Zeven van de twaalf sterfgevallen werden in het laboratorium bevestigd als positief voor het Influenzavirus (H1N1).

Vier van de overledenen hadden een ernstige medische aandoening, namelijk diabetes.

Het aantal griep gevallen voor dit jaar is boven het te verwachte niveau gestegen, waarbij influenza-A (H1N1) overheerst in aanwezigheid, met hogere percentages bij ouderen en kinderen van 0-4 jaar.

De influenzavirusinfectie met H1N1 wordt gekenmerkt door een plotseling begin van koorts, hoest (meestal droog), hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, ernstige malaise (zich onwel voelen), keelpijn en een loopneus. De hoest die ermee gepaard gaat, kan ernstig zijn en kan twee weken of langer duren.

Tijdens het griepseizoen wordt verwacht dat het aantal gevallen met een milde of ernstige respiratoire aandoening toeneemt, als gevolg van de verhoogde circulatie van influenza. Vanuit het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) zijn er al drieduizend personen met een hoog risico gevaccineerd tegen griep.

De meeste personen die griep oplopen, herstellen binnen een week van koorts en andere symptomen zonder vereiste medische hulp. Maar griep kan ernstige ziekte veroorzaken of zelfs tot sterfte lijden, vooral bij mensen met een verhoogd risico zoals ouderen, jongeren en mensen met onderliggende aandoeningen (diabetes, zwaarlijvigheid, chronisch hartfalen, nier- en longklachten).

Preventieve maatregelen zoals, de sanitaire maatregelen, waaronder het bedekken van neus en mond tijdens het niezen, hoesten en regelmatig handen wassen met water en zeep, moeten altijd in acht worden genomen, meldt Volksgezondheid.

Het ministerie benadrukt dat personen die griepachtige verschijnselen hebben, thuis moeten blijven om te voorkomen dat ze anderen besmetten. Wel moeten deze personen veel uitrusten, genoeg water drinken, paracetamol voor koorts en pijn en genoeg vitamine- C voor de weerstand innemen.

Indien personen die tot de risicogroep behoren griep oplopen, moeten die wel meteen naar hun huisarts.

Baby’s en peuters met griep mogen absoluut niet naar de oppas en naar school, aangeraden wordt dat de ouders die thuishouden, totdat de griep helemaal over is, aldus Volksgezondheid.

VANDAAG