Tbc treft ruim 1 miljoen kinderen

24 maart, Wereld Tuberculosedag

In 2017 werden naar schatting 1,3 miljoen kinderen, jonger dan 5 jaar, ziek als gevolg van tuberculose (tbc). Van dit aantal stierven er 230.000 kinderen. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) kregen slechts 292.182 kinderen tbc-preventieve therapie in 2017. Slechts 23 procent van het aantal besmette en zieke kinderen kreeg daadwerkelijk therapie.

Tuberculose (tbc) is een oude ziekte. Studies van menselijke skeletten tonen aan dat het al duizenden jaren slachtoffers maakt onder mensen. De oorzaak bleef onbekend tot 24 maart 1882, toen Dr. Robert Koch aankondigde dat hij de bacillus Mycobacterium tuberculosis had ontdekt. Daarom wordt elk jaar 24 maart herdacht als Wereld Tuberculosedag.

De ziekte wordt verspreid wanneer mensen die ziek zijn tbc-bacteriën in de lucht brengen, bijvoorbeeld door te hoesten. Aan het einde van de negentiende eeuw laten doodoorzaakgegevens van nationale registratiesystemen zien dat tuberculose één van de belangrijkste doodsoorzaken was in sommige Europese landen. Met sociale en economische ontwikkeling, zoals verbeteringen in inkomen, huisvesting en voeding, begon het aantal gevallen van tbc en het aantal daaraan gerelateerde sterfgevallen rond het begin van de 20ste eeuw te dalen, zij het langzaam (1 – 2 procent per jaar).

Dankzij de ontdekking, ontwikkeling en het gebruik van effectieve geneesmiddelen versnelde deze trend vanaf 1940 aanzienlijk. Nu zijn er landen die dergelijke reducties in ziektelast hebben ervaren en nu slechts ongeveer 10 of minder gevallen en minder dan 1 overlijden per 100.000 inwoners per jaar kennen. Daar wordt tbc vaak beschouwd als een ziekte uit het verleden.
Voor veel landen is het einde van tbc als een epidemie echter nog steeds een verre realiteit. Dit, ondanks het feit dat met een tijdige diagnose en correcte medicamenteuze behandeling, de ziekte bij de meeste mensen kan worden genezen.

Zonder behandeling is het sterftecijfer als gevolg van tbc hoog. Diagnose en succesvolle behandeling van mensen met tuberculose voorkomen jaarlijks miljoenen sterfgevallen. Naar schatting stierven er 54 miljoen mensen aan tbc in de periode 2000-2017. Wereldwijd werden in 2017 ruim 6,4 miljoen nieuwe gevallen van tuberculose gemeld aan de nationale autoriteiten en vervolgens aan de WHO gerapporteerd. Dit aantal is sinds 2013 toegenomen. In de periode 2009-2012 werden jaarlijks zo’n 5,8 miljoen nieuwe gevallen gemeld.

Ook in Suriname vindt er een lichte toename plaats van het aantal gevallen van tbc. Het Nationaal Tuberculose Programma (NTP) noteerde in 2016 116 gevallen, het jaar daarop 137 gevallen en het vorig jaar 178 gevallen. Volgens levensmiddelentechnoloog en hygiënedeskundige Ricky Stutgard is bij ongeveer 90 procent van de mensen de ziekte latent. Dat betekent dat de symptomen niet te zien zijn. Echter heeft 10% van de besmette mensen een actieve vorm, die zorgt voor chronische hoest met koorts en algemene malaise, gewichtsverlies en nachtelijk zweten. Hij adviseert mensen met een actieve vorm van tuberculose om niet gewoon in de lucht te niezen en hoesten, maar een wegwerptowel te gebruiken, die ze meteen na gebruik moeten opruimen.

VANDAAG