MOB wil met wandelloop bewustwording vergroten voor mensen met beperking

MOB organiseert wandelloop voor mensen met een beperking. Foto: Volksgezondheid

In de komende maanden zal het Medisch Opvoedkundig Bureau (MOB) enkele activiteiten ontplooien met de focus op mensen met een beperking. In dit kader heeft het MOB op zaterdag een wandelloop georganiseerd, ter vergroting van de bewustwording en integratie voor de mensen die leven met een beperking. Dit meldt Volksgezondheid via het NII.

De aanwezigen werden kort toegesproken door de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, André Misiekaba, de directeur van het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken, Mitchell Kisoor en de directeur van het Ministerie van Volksgezondheid, Cleopatra Jesserun. Jesserun gaf aan dat het ministerie ook voor deze groep de zorg dichter bij huis zal brengen. Ze vindt dat het daarom van groot belang is dat het MOB wordt gedecentraliseerd.

Volgens Celcius Vieira, hoofd van het MOB, is er bewust voor gekozen om de wandelloop vlak na de 1 juliviering te doen plaatsvinden, omdat symbolisch ook de barrières die mensen met een beperking tegenkomen in het dagelijkse leven moeten worden doorbroken.

“Gezinnen waar mensen met een beperking deel van uitmaken, hebben het vanaf de geboorte van het kind moeilijk. Deze loop moet awareness creëren, zodat de samenleving begrijpt dat wij als samenleving ons moeten aanpassen en mogelijkheden voor de groep moeten schepen.”

Het MOB werkt in de samenleving met kwetsbare groepen waaronder mensen met een beperking. De dienstverlening richt zich vaak op het geven van adviezen, begeleiden, screenen, testen en trainen. Verder wordt deze doelgroep ook ondersteund om zich assertiever en weerbaarder op te kunnen stellen in de maatschappij. Het MOB werkt zowel met het kind als de opvoeder en werkt ambulant, disciplinair en landelijk.

Aan de loop hebben diverse instellingen meegedaan, waaronder Kennedyschool, Wan Okasi, SOGK, SuDoBe, Huize Betheljada, Huize Tyltyl en Stichting Down Syndroom.

VANDAAG