Protocol inzake ebola ingezet voor reiziger uit Congo

Logo Ministerie van Volksgezondheid

De directeur van het Ministerie van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, is op de hoogte gesteld over een reiziger die vandaag rond 15.30 uur in Suriname is geland met de KLM. Deze persoon komt uit de democratische Republiek Congo, alwaar in enkele staten de ebola heerst. Door dit bericht over de komst van de persoon, is tijdig het protocol over hoe te handelen met eventueel een persoon die besmet kan zijn, ingezet, meldt Volksgezondheid via het NII.

Op 17 juli is door de World Health Organisation (WHO) verklaard dat er in Congo een ebola-uitbraak zich heeft voorgedaan.

Het alert is via de International Health Regulations Officer binnengekomen. Binnen dit kader is alertheid in acht genomen en is reeds vroeg hieromtrent contact geweest tussen de directeur en de coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR), Jerry Slijngaard. Twee leden van het first response-team waren meteen gemobiliseerd om richting de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven te gaan.

In een vorig bericht van het ministerie was reeds melding gemaakt dat een aanvang was gemaakt met het verhogen van zijn alertheid. Verder zegt Jessurun dat hoewel de persoon geen symptomen vertoont en niet komt uit het geteisterde gebied in de democratische Republiek Congo, hij toch is afgezonderd. Zij benadrukt dat wordt gehandeld binnen het vastgestelde protocol, zodat de juiste structuren voor internationale gezondheidsvoorschriften van de WHO kan worden opgevolgd. Bij aankomst van deze vlucht zijn daarnaast alle passagiers voorzien van een passenger location card. Hierdoor wordt de monitoring door alle betrokken actoren in de gaten gehouden.

Jessurun verduidelijkt ook dat het ministerie conform het protocol, in contact blijft met de PAHO/WHO om de nodige richtlijnen van dit proces te volgen. Het is goed dat ons land niet zonder meer beperkingen kan opleggen aan het reizigerspubliek, dit op straffe van consequenties. Het is volgens haar van eminent belang dat de samenleving ervan op de hoogte wordt gesteld van het feit dat alle nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen en dat het ministerie totaal niets aan het toeval overlaat.

Gedurende de dag was het coördinatieteam in een meeting geweest op het NCCR met diverse stakeholders, waaronder Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG), Volksgezondheid, directoraat Nationale Veiligheid, Immigratiedienst en Centraal Lab. De zaak wordt volgens het voor ons land geldende protocol afgehandeld en is volledig onder controle, aldus Volksgezondheid.

VANDAAG