Medische Zending herstart KNO-missie in samenwerking met KNO-arts Akrum

Van Hasselt en de gezondheidszorg-assistenten tijdens de KNO-missie van de Medische Zending in samenwerking met Akrum. Foto: MZ

De KNO-missie die een reguliere activiteit van de Medische Zending (MZ) is, is na een onderbrekingsperiode van drie jaar, op vrijdag 11 oktober herstart. Dit in samenwerking met de KNO-arts Ralph Akrum. Het doel van deze missie is om patiënten die specialistische medische zorg nodig hebben, zo dicht mogelijk bij hun woonplaats hiervan te voorzien, meldt de MZ.

Voor deze specialistische missie is de KNO-arts naar het ressort Djoemoe geweest. In totaal werden op de poliklinieken Semoisie en Djoemoe 37 patiënten gezien door de KNO-arts en zijn team en er werden negentien audiogrammen vervaardigd. De patiënten werden van tevoren gescreend en verzameld door de gezondheidszorg-assistenten (GzA) en de artsen van de Medische Zending. Het blijkt dat twaalf patiënten een hoortoestel nodig hebben.

Een kind zal binnenkort in Paramaribo een operatie moeten ondergaan. De KNO-missie wordt voor de negende keer door de Medische Zending en in samenwerking met Akrum gehouden. “Met deze activiteit is er niet alleen een herstart gemaakt met het aanbieden van hoogwaardige specialistische KNO-zorg aan Surinamers in hun eigen woonomgeving in het verre binnenland, maar er heeft ook een step-up plaatsgevonden van de dienstverlening van zowel het KNO-specialisme als de MZ die geïntegreerde Primary Health Care in haar strategie heeft,” geeft Baldewsingh, regiocoördinator van MZ, aan.

Volgens Akrum was deze missie vanwege een tweetal aspecten bijzonder ten opzichte van de eerdere acht missies. “In de eerste plaats was het de eerste keer dat er ook gehoortesten werden afgenomen van patiënten die daarvoor in aanmerking kwamen. Met een draagbare audiometer (apparaat waarmee er gehoortesten worden uitgevoerd) heeft Jameelah Ozir, BSc of Logopedie, de audiogrammen vervaardigd. Daarnaast was dit de eerste keer dat het spreekuur werd uitgevoerd door Diederik van Hasselt, waarnemend KNO-arts uit Nederland,” aldus Akrum.

De opgedane ervaring van de acht eerdere keren met Van Hasselt heeft hij gedeeld. Hij benadrukt verder dat bij de specialistische missies dezelfde eisen worden gesteld aan de inhoudelijke kwaliteit zoals dat in Paramaribo wordt gedaan. Naast het aspect van spreekuur en gehooronderzoek bij de patiënten is er samen met de gezondheidswerkers gebrainstormd over hoe de zorg beter en bereikbaarder te kunnen maken. Uitgaande hiervan hebben de KNO-artsen voorgesteld om bepaalde oordruppels toe te voegen aan het standaard assortiment van de MZ-poliklinieken, zodat het reinigen van de oren door de lokale GzA’s kan geschieden en er minder vaak een consult van een KNO-arts nodig is.

Ook het aspect van preventie van vastzittend oorsmeer middels het regelmatig druppelen van olie in de gehoorgang is besproken met het dorpshoofd en een dorpsoudste van Semoisie. Dit om te voorkomen dat de oren verstopt raken door oorsmeer en het gehoor dan daardoor vermindert. Akrum geeft verder aan dat de mogelijkheid van een korting op de prijs van hoortoestellen bekeken zal worden voor de doelgroep. Tevens zal er een investering plaatsvinden, zodat de hoortoestellen ook ter plekke in het binnenland kunnen worden aangemeten en geprogrammeerd met een laptop, de benodigde software en randapparatuur.

Baldewsingh kijkt terug op een geslaagde missie en geeft aan dat met de herstart er weer een regelmaat zal zijn voor de KNO-missie in het binnenland.

VANDAAG