Vriendschap en Inclusie-Internationale Epilepsiedag

Maandag 10 februari is Internationale Epilepsiedag die wereldwijd wordt herdacht. Deze dag is een initiatief van het ‘International Bureau for Epilepsy’ en de ‘International League Against Epilepsy’. Sinds 2015 wil men hiermee extra aandacht vragen voor epilepsie die inmiddels iets van 65 miljoen mensen treft. Het kan op elke leeftijd ontstaan en is geen geheimzinnige ziekte.

Bij zes van de tien personen met epilepsie is de oorzaak onbekend. Bij sommigen speelt erfelijkheid een rol, maar hersenbeschadiging zorgt in vele gevallen toch voor het krijgen van epilepsie. Denk maar aan een hersenvliesontsteking, een zware hersenschudding, een hersenbloeding of een trauma aan het hoofd vanwege een aanrijding of zware klap. Kenmerkend is dat epilepsie zich uit in de vorm van een aanval waarbij er als het ware kortsluiting in de hersenen ontstaat. Dit gebeurt plotseling, ongecontroleerd en is tijdelijk. Het kan enkele seconden tot enkele minuten duren en is soms niet eens goed op te merken door omstanders.

Epilepsie is de meest voorkomende chronische hersenaandoening bij kinderen. Afgelopen zaterdag organiseerde de Epilepsie Vereniging Suriname (EVS) in het kader van Internationale Epilepsiedag een informatieve bijeenkomst met als titel “Elk kind is uniek-aangepast onderwijs”. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat mensen met een kind dat epilepsie heeft en leerproblematiek, weten waar ze terecht kunnen voor advies of hulp. Ben je als ouders/verzorgers niet actief om zaken te weten te komen, dan kan je situaties krijgen waarbij jouw kind doodleuk thuis zal zitten.

Adaptief onderwijs wordt ook veel te weinig aangeboden en leerkrachten op glo-niveau schijnen de nodige vaardigheden zeker niet automatisch in huis te hebben hiervoor. Er bestaat de keuzemogelijkheid voor modulen Speciaal Onderwijs bij de Bachelor of Education van Vanguard Community College in Paramaribo. Maar natuurlijk zal niet elke leerkracht voor basisonderwijs of speciaal onderwijs de gelegenheid hebben om even verder te studeren. Met geduld, creativiteit en enige bijscholing op andere manieren kan er gelukkig wel meer gedaan worden.

Een gehoorde klacht op de polikliniek neurologie in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo is, dat kinderen van school worden afgeschreven omdat ze epilepsie hebben. Afschrijven kan niet zomaar geschieden, het zal wel via de Inspectie van Onderwijs moeten gaan. Maar niemand zou het leuk vinden als zijn kind afgeschreven wordt want elk kind heeft recht op onderwijs. Het kind zelf kan er ook een enorm trauma aan overhouden. Als het gaat om inclusie dan moeten we er ook voor zorgen dat het onderwijssysteem niemand uitsluit. Kan een kind vanwege regelmatig ziek zijn niet goed mee, als dat nou vanwege epilepsie is of niet, de school moet samen met de ouders/verzorgers naar oplossingen proberen te zoeken. Het Pedologisch Instituut en het Medisch Opvoedkundig Bureau kunnen daarover ook advies uitgeven.

Mensen sluiten vriendschappen op diverse momenten gedurende hun hele leven. Dat is een normaal onderdeel in onze ontwikkeling. In de woonomgeving en ver daarbuiten, via sociale media en noem maar op. Zeker op school kan je dat goed zien en vele kinderen gaan ook met plezier naar school. Als dat ook nog een echte kindvriendelijke school is, waar het personeel de nodige deskundigheid heeft om ook met kinderen die anders leren goed om te gaan, dan kan dat alleen maar toegejuicht worden!

De Epilepsie Vereniging Suriname

VANDAAG