PAHO-directeur: “Landen moeten COVID-19 de komende twee jaar op de voet volgen”

PAHO-directeur Carissa Etienne. Foto: MercoPress

De komende twee jaar moeten landen COVID-19 op de voet blijven volgen. Tijdens een persconferentie zei Carissa Etienne, directeur van de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie (PAHO), dat “als er geen effectieve behandelingen of een algemeen verkrijgbaar vaccin zijn, we de komende twee jaar verwachten, dat de regio van de Amerika’s terugkerende COVID-19-uitbraken zal ervaren, die kunnen worden afgewisseld met periodes van beperkte transmissie.”

“In het licht van een snel veranderende pandemie zal leiderschap onze response maken of breken. Dit is het moment voor leiders om over politieke divisies en geografische grenzen heen te reiken om de steun te krijgen voor een response die evenredig is met deze ongekende crisis”, voegde Etienne eraan toe.

Het aantal gevallen van COVID-19 in Noord- en Zuid-Amerika bedroeg 4,5 miljoen, met 226.000 doden op 23 juni. Sinds vorige maand zijn de gevallen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied verdrievoudigd van bijna 690.000 op 23 mei tot meer dan 2 miljoen.

Wijdverspreide transmissie
“In het grootste deel van Midden-Amerika is er nu een wijdverspreide transmissie. In Zuid-Amerika passeerde Brazilië afgelopen weekend een miljoen gevallen van COVID-19 en voegde het zich bij de Verenigde Staten als het enigst ander land ter wereld met gevallen in de zes cijfers. Het Caribisch gebied doet het beter, maar met hotspots op de grens van Haïti en de Dominicaanse Republiek en ook binnen het Guyanese schild”, zei ze.

“We moeten realistisch zijn over de toekomst: we moeten ons allemaal aanpassen aan een nieuwe manier van leven en ons gevoel van normaal herdefiniëren”, voegde Etienne eraan toe.

De lidstaten bespraken deze week in het uitvoerend comité van de PAHO een resolutie die “een evenwicht zoekt tussen de drievoudige dreiging die deze pandemie vormt voor de gezondheid van onze mensen, onze sociale zekerheid en onze nationale economieën.”

De PAHO-directeur zei dat landen hun COVID-19-reactie moeten aanpassen en coördineren op basis van steeds gedetailleerdere gegevens. “Overheden zullen beslissingen moeten nemen, waarbij tegelijkertijd rekening moet worden gehouden met gezondheids-, economische en sociale indicatoren. Hierdoor kunnen gezondheidsfunctionarissen begrijpen waar de overdracht versnelt en welke groepen een groter risico lopen, zodat ze hun inspanningen beter kunnen richten”, voegde ze eraan toe.

Flexibele response is essentieel, merkte ze op. “Maatregelen op het gebied van volksgezondheid en inspanningen op het gebied van sociale bescherming zullen regelmatig moeten worden herzien om de impact van het virus in onze samenlevingen te minimaliseren. Het bieden van sociale, financiële en fiscale bescherming, vooral in gemeenschappen die sterk afhankelijk zijn van informele economieën, is van cruciaal belang.”

Overwinning
“We zullen deze crisis niet overwinnen zonder in te gaan op de behoeften van de meest kwetsbaren: degenen die het meest ziek worden en de minste kans om zorg te krijgen, zoals inheemse volken, Afro-afstammelingen, de armen in de stad en de migrantenbevolking. Als we ze negeren, lopen we het risico dat de komende twee jaar er uitzien als de afgelopen maanden”, merkte de PAHO-directeur op.

Ze riep op om “prioriteit te geven aan vroege opsporing van verdachte gevallen, laboratoriumtesten, contactopsporing en quarantaine als de basis van een gerichte en duurzame strategie om COVID-19 te beheersen”, en merkte op, dat meer investeringen in menselijke hulpbronnen, voorraden, beter toezicht en ontwikkeling en invoering van nieuwe instrumenten nodig is. “We moeten ook doorgaan met het versterken van onze gezondheidssystemen die onze sterkste verdediging zijn tegen COVID-19 vandaag en in de toekomst.”

Aanbeveling
PAHO’s aanbeveling van een benchmark voor de uitgaven voor volksgezondheid van ten minste zes procent van het bruto binnenlands product (bbp) is nu meer dan ooit relevant. En van alle investeringen in volksgezondheid moet ten minste 30 procent worden toegewezen aan het eerste niveau van zorg, voegde ze eraan toe.

De PAHO-directeur zei: “Als we middelen toewijzen aan klinieken voor primaire gezondheidszorg, ziekenhuizen en laboratoria, onze gezondheidswerkers uitbreiden, investeren in essentiële volksgezondheid en onze voorraden en voorraden uitbreiden, kunnen we de pandemie voor blijven en levens redden.” Ze riep op tot regionale samenwerking tegen COVID-19.

VANDAAG