Verdeeldheid leidt tot verzwakking

Print Friendly, PDF & Email

Scheuringen en verdeeldheid zijn schering en inslag in de politiek. Opmerkelijk is dat in aanloop naar de verkiezingen van 2015 toe, de hoeveelheid aandacht voor politieke strijd, personen en negatief nieuws steeds meer toeneemt. Berichten richten zich steeds meer op de partijleiders in plaats van de politieke partijen. Natuurlijk moeten politici tegen een stootje kunnen, maar vrijheid van meningsuiting is ook geen vrijbrief voor onverantwoord gedrag.

Je kan elkaars tegenstaanders zijn, maar er is ook zoiets als politiek fatsoen, waardigheid en grenzen aan de rivaliteit. En deze grens moeten wij niet overschrijden. Het moment dat politiek schelden, beledigen en vernederen niet gestoeld zijn op onderlinge eenheid, dan betekent dat een groot verlies voor onze democratie. Het opzettelijk in het openbaar kwetsen en beschuldigen van anderen is moraal verval, een niet-geaccepteerd gedrag. Dit soort politiek hooliganisme, dat de samenleving verstoort en vervuilt, verdient afkeuring.

Wij van de VHP willen terug naar de tijd waarin mensen naast elkaar leefden en niet langs elkaar. Een samenleving waarin plaats is voor elke religie en vrijheden met respect naar elkaar toe. Met verbaal geweld politieke tegenstaanders te kleineren of te beledigen, brengt Moesje niet naar Parijs.

Laten wij van de VHP het goede voorbeeld zijn, door eenheid te gaan vormen en onze persoonlijke belangen los te laten. Vermijdt het onderlinge vooroordelen op. Het doel is niet over elkaar te oordelen, maar te werken aan de onderlinge eenheid. Dit kunnen wij bereiken door te werken aan de oplossing en niet in het verleden of in emoties te blijven hangen. Door ondersteuning te bieden en vertrouwen te geven aan elkaar, zullen we zeker groeien naar een eenheid. Wat zekere garantie biedt voor politieke winst.

Daarom roep ik alle VHPers op om nu als een eenheid voor de dag te komen. Dit in belang van onze partij en de samenleving. Wij zijn nog steeds het voorbeeld voor de jongeren.

De moraal van dit geheel is: Strijd niet om je eigen gelijk, maar toon wijsheid en verdraagzaamheid in je gedrag.

Harriet Ramdien

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG