Historie Shri Sanátan Dharm Trideva Dattátreya mandir

Print Friendly, PDF & Email
De Shri Sanátan Dharm Trideva Dattátreya mandir

De oorsprong van de Shri Trideva Dattátreya mandir in Suriname ligt in de vele nachtelijke religieuze bijéénkomsten ongeveer 60-70 jaar geleden op het erf van de vader pt. Harripersad Tewarie Djwalapersad aan de Commissaris Weythingweg br. 442, toen Leiding 8a no. 5, in het district Wanica.

Onder de vruchtbomen met een juten dakbedekking boven de hoofden van de kleine Harri en zijn geestelijke inspirators, die de vrienden waren van zijn vader en dus allen als immigranten hier naar toe kwamen vanuit India zoals Bábá Rámdayál, Bibarie bábá, Doelare sádhu, bábá Jagan, Bhánsing en Bahádoer.
De diensten werden ná zijn huwelijk op 15-jarige leeftijd met mevrouw Brispatie Keseri Brahmátewarie gehouden in een kutiyá (lemen hut) en wel vanaf het jaar 1955.

In 1959 werd de eerste kleine stenen mandir gebouwd door inspanning van zijn echtgenote. Deze mandir bleek al gauw krap te zijn vanwege de grote belangstelling en werd begonnen met de uitbreiding daarvan. Hiervan werd een deel bekostigd door de heer Kries Kalipdewsing en het resterende deel door moeder en oudste dochter Djwalapersad.

Altijd werden alle religieuze feest- en hoogtijdagen gevierd evenals de Holiká verbrand.

De eigenaar heeft verschillende guru’s gehad zoals zijn eigen vader, pandit Kámtásing, de heer Dwárká, de heer Rámjád Sewcharan Shástri, bábá Omápersad, pt. Bhagwándat, pt. Soerjbali en pt. Rámrádj. Deze mandir heeft veel pandits en pracáraks (geestelijken en voorlichters) afgeleverd en is altijd voorgegaan in tijden van oprukkende tegenstellingen.

Verschillende pandits hebben decennialang des donderdags de diensten geleid onder andere pt. Djwalapersad senior en junior, pt. Alakhrámsing N, pt. Ghisaidoobe B, pt. Pátandin B senior en junior, de huidige voorzitter Pátandin Surendre.

Het eerste Trideva marmeren beeld werd geïmporteerd uit India, waarvan de kosten geheel werden gedragen door onze eerwaarde moeder, die kostwinner was in de winkel en haar echtgenoot de volledige ruimte gaf om het religieuze werk op en top uit te voeren.

Trideva wordt gevormd door Brahmá (de schepper), Vishnu (de onderhouder) en Shiva (de vernietiger van het kwaad); dus de drie-eenheid. Trideva Dattátreya is een avatár van Bhagwán Vishnu (één van de vier en twintig verschijningsvormen op aarde van de Almachtige).

Onze nieuwe mandir is de enige in het heel Caribisch gebied. Het heeft vier jaar geduurd, voordat het werd afgebouwd door de heer Kries Kalipdewsing, eigenaar van Combemarkt. Andere grote sponsoren zijn de heren J. Roopram en Ramdihal Waldo.

Pt. Djwalapersad zelf heeft dag en nacht gearbeid tot en met zijn 80-jarige leeftijd om zijn levensdoel te realiseren.

Vermeldenswaard is dat bijna alle grote marmeren beelden uit India zijn gehaald door zoon pt. Dewinder Djwalapersad, woonachtig in Nederland. De mandir zoals die er staat is een gezamenlijke inspanning van donateurs, bestuursleden, werkers, buurtbewoners, jongeren en gezinsleden van
pt. Djwalapersad H.T.

De drie-eenheid staat als de trots van Suriname aan de Commissaris Weythingweg br 442.

Moge Trideva Dattátreya Bhagván u allen zegenen!

Indra Marijke Djwalapersad
Adviseur van de mandir

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG