De verbranding van de “Holika” in de mens

Print Friendly, PDF & Email

Aan een ieder in Suriname behoort bekend te zijn dat het Holi feest rust op twee pilaren: a. de overwinning van het goede op het kwade (het herstel van de morele orde) en b. het samenvallen van met die bijzondere overwinning, de vernieuwing van de natuur. Vooral gaat het om feestvieren over de overwinning van het diepe, liefdevolle geloof in God van een jongen die zich tegen zijn Koning-Vader, die zich God waande, verzette. Zijn Koning-Vader sprak vele keren doodsvonnissen uit, maar God redde de devote jongen keer op keer. God die dan zelf verschijnt op aarde in een bepaalde mens-leeuw gedaante om die Koning af te maken. Het goede overwon het kwade, de waarheid overwon de leugen, valsheid, arrogantie enz.

Feitelijke verhalen uit de zeer rijke Hindoe mythologie onderstrepen, dat a. primair bij de viering van Holi middels stichtelijke liederen (door zingende Chawtal groepen) de glorie van God wordt bezongen in zijn strijd tegen vernietiging van het kwaad in die tijden op aarde (wilt u, geachte lezer of feestorganisatoren en feestvierders, er rekening mee houden dat het Holi feest geen zuipfestijn is), b. zoals bij meerdere oosterse culturen het geval is, is deze maand het begin van het oosters nieuwjaar, het begin van de heropbloei van de natuur in haar prachtige kleuren en geuren. Voorafgaand daaraan heeft de verbranding van de kwaadaardige heks Holika plaatsgevonden, die een zeer aan God toegewijde jongetje (haar neefje) wilde laten verbranden op de brandstapel. Zij nam ook plaats op de brandstapel maar werd zelf volledig verbrand door het vuur. Het gelovig jongetje dat maar bleef bidden, kwam ongedeerd uit de vlammen, dankzij het beschermend ingrijpen van God.

In het Hindoeïsme (met als schatrijke bron/basis de Sanatan Dharm) hebben de respectievelijke neerdalingen van God op aarde (zoals ook Jezus Christus) ook alles in het werk gesteld om de demonische of duivelse machten, afgoderij en het ongeloof van de mens in God en het geloof in en gebruik van boze geesten, te bestrijden. Dat is de zoete overwinning. Inmiddels is de strijd tegen het kwaad lang nog niet gestreden en neemt het helaas toe in meest geavanceerde vormen, totdat God weer eens ingrijpt. Het kwaad dient zich vermomd aan als het Goede.

Leugen, diefstal, verraad, woede, vlammende haat, intrige, zwaar bijgeloof, machtswellust en occulte praktijken door de mens in vele culturen tonen aan dat de mens overwegend in verval raakt, de commercie, winstbejag en zelfbehoud, politiek drukt luxe, weelde en te snelle welvaart op de voorgrond, en hebzucht/onrechtmatige verrijking drukt eerlijkheid naar de achtergrond. Kijk hoe gemakkelijk de ene minister of politicus kan liegen en het volk misleiden. Hedendaagse jongeren zien de misleiding niet en kiezen dan voor deze kwaadaardige (mis)leiders met dubbele agenda’s en niet voor integere leiders en eerlijke politiek. De leugen is bijna tot norm verheven in ons land. Hoezeer vrouwen in algemeenheid zullen worden bejubeld op 8 maart, de Internationale dag van de Vrouw, zien we ook sommige vrouwen in onze samenleving, die niet meer zijn dan minder dan het gemiddelde.

Sommigen stralen niks uit, houden zich met kwade machten bezig, doen aan overspel, stichten zware tweedracht binnen hun eigen familie, en kunnen ook nog hels krijsen, als ze niet gedaan krijgen wat ze verlangen. Ze lokken geweld uit, maar plegen ook veel geestelijk geweld binnenshuis. Geen liefdevolle zusterschap die de familie bij elkaar houdt, maar een familie splijtende zus die om macht en geld de familie splitst. Of de kwade schoonzus die broers en zussen tegen elkaar uitspeelt. Laten we even nagaan in hoeveel families dat speelt. Weinig warm, offerend en wijs moederschap meer te bekennen onder vele jonge moeders. Of een vader die het vaderschap niet goed begrijpt en geen richting kan geven aan het gezin.

Hoeveel jonge ouders zijn bereid disciplinair te offeren voor hun gezin? Dat aantal neemt versneld af in Suriname. We nemen elkaars slechte voorbeelden al te snel over, helaas. Holika had haar broer (koning) in haar kwade macht en bestuurde en manipuleerde zijn verwarde geest op ongekende wijze. Zo zijn er enkele modern uitziende vrouwen die zich zo heilig en geweldig voordoen, zoals een geestelijke/priesters, een advocate, grote drugsdames, een aantal vooraanstaande politici, maar zich laten beschermen door zeer kwade machten en anderen in hun macht houden of bestrijden via het gebruik van kwade machten/ geesten.

Die vrouwen zijn “Holika’s” en zouden op de brandstapel moeten. Maar ook veel mannen zijn uit hebzucht machtszucht totaal verkeerd bezig, leert de historie in de wereld. Maar leren we wel? Gaan we mee met de maalstroom van verval en bewieroken valse leiders en personen, of trappen we heel krachtig op de rem en bezinnen? Zijn we ook in staat onszelf (van bedelaar tot koning) drastisch te corrigeren, in de lijn van de bedoelingen van God met de mens? In ons land hangt helaas de geur van weelde, van veel geld, van veel roofgeweld, van overvloed, van zware corruptie en top-drugshandel, maar ook van angst en haat.

Het is de mens in meerderheid die in verval is geraakt, zeggen alle kerken. Wat doet de politiek om de kerken bij te staan? Dat is de boodschap van de vernieuwende Holi. Denk er aan, Holi vieren wij in Suriname vooral om de grote universele morele waarde ervan dan om de ‘lente’ of het nieuwjaar. Wij vieren Holi om de overwinning van God op de duivel/het kwaad, en maken een nieuw begin, met betere en eerlijkere voornemens in het nieuwe jaar.

Feestorganisaties van de Holi-viering worden aangeraden om een nogal kwaadaardig uitziende pop gemaakt van lappenstof, grootte 1.20 meter, waarin te verbergen een kleine pagara van 50 cm en die te plaatsen in de top van de brandstapel. Dat spreekt tot de verbeelding van vooral kinderen terwijl de verbranding van de Holika spectaculairder zal zijn.

Wie verborgen etnische haat koestert tegen gelovige feestvierenden, kampioenen zijn om anderen het negatief etnisch etiketje op te plakken maar wel willen feesten met traktatie op drank en lekker eten, worden verzocht om niet deel te nemen aan het feest. Die zijn niet welkom.

Shubh Holi aan u allen toegewenst.

Maltie B. Jagnanan

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG