President Bouterse roomser dan de paus

Print Friendly, PDF & Email

Hilariteit ten top. Op 20 februari deed president Desi Bouterse van zich spreken. De reden? Hij wil algemene gedragscode tijdens de verkiezingscampagne, terwijl hij degene is die altijd de algemene gedragscode overboord heeft gegooid.

Met zijn oproep om een gedragscode te hanteren tijdens de verkiezingscampagne doet hij nu voorkomen alsof hij roomser is dan de paus. Ook zijn slogan: “Al houdt u niet van mij maar ik houd wel van u” is misleidend. Denkt u maar aan het gezegde: Als de vos passie preekt boer pas op je ganzen.

Op SBS-televisie zien we elke dag, het wangedrag van NDP’ers, die haat zaaien. Ook in het programma Bakana Tori worden nog steeds denigrerende en beledigende uitspraken gedaan. De president maakt zich niet betrouwbaar, anderen moeten zich aan de regels van fatsoen houden, behalve hijzelf en zijn partijgenoten. Hoe serieus moeten we de president nemen?

In januari heeft de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) in verband met de verkiezingen van 25 mei 2015, een verklaring uitgegeven waarin ze politieke partijen, politieke leiders, politici en de samenleving opriep tot respect, verdraagzaamheid, zuiverheid en het zoeken naar eenheid in Suriname. Waarden en normen moeten in acht genomen worden.

Het idee van een fatsoenlijke verkiezingscampagne komt van de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) en niet van president Bouterse. Maar om politiek te kunnen scoren heeft president Desi Bouterse toch een gesprek gehad over een algemene gedragscode met de vertegenwoordigers van politieke partijen die zullen deelnemen aan de verkiezingen. Maar het verleden van president Bouterse spreekt echter boekdelen als het om fatsoen gaat.

Het gesprek van de president met de politieke partijen blijkt een totale verhulling van feiten, bijna een bewuste geschiedvervalsing. De zogenaamde gedragscode is niets anders dan propaganda van de president om het volk te misleiden. Het is manipulatie, hij probeert de kiezers te beïnvloeden met zijn oproep om de algemene gedragscode te hanteren.

De historische feiten logenstraffen zijn bewering. Op 5 mei 2012 riep president Bouterse zijn tegenstanders en de oppositie uit tot staatsvijanden. “Vijanden van het volk, knechten van de kolonisator”. Zo omschreef president Desi Bouterse landgenoten die kritiek hadden op zijn beleid. Hij noemde de oppositie tegenstanders van het volk en handlangers van het buitenland. Nu is de oppositie niet meer zijn vijand maar de armoede, wat een lachertje!

President Desi Bouterse heeft op 29 mei 2013 de VHP en voorzitter Santokhi gangsters genoemd. Ook noemde hij Santokhi ‘Chandrika Segebai’. De massameeting op het Revo-plein spreekt boekdelen over het gedrag van de president en zijn volgelingen. Op het Revo-plein heeft de president denigrerende en beledigende uitspraken gedaan richting de oppositie.

André Misiekaba stak zijn loftrompet over zijn Idool Bouterse, terwijl hij bliksems goed weet dat zijn Idool hoofdverdachte is in de zaak van de decembermoorden ‘82 en veroordeeld is tot 11 jaar gevangenisstraf wegens drugshandel. Voort zei Misiekaba dat God Bouterse heeft gestuurd om het land te regeren. Als pastor Misiekaba het volk dit soort zaken voorhoudt, is het einde zoek. Hoe lang denkt André Misiekaba het volk nog te misleiden? Quo Vadis pastor Misiekaba?

Toen president Desi Bouterse nog geen president was had hij altijd een verstokte afkeer en vijandige houding richting de Nieuw-Frontpartijen. Nadat hij gekozen was tot president bleef hij denigrerende en beledigende opmerkingen maken richting oppositie. Hij is vaak over de schreef gegaan.

Op een recente vergadering in Coronie merkte president Bouterse op dat de NDP niet gaat uitschelden op podia, zoals andere partijen dat doen. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Schoorvoetend heeft president Bouterse toegegeven dat niemand van hem wint, als het aankomt op uitschelden. Dus president, doe het niet voorkomen alsof u roomser bent dan de Paus.

Naipal A.I.

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG