USV: Oproep voor vrede en harmonie op 25 mei 2015

Print Friendly, PDF & Email

De Unie van Surinaamse Vrouwen (USV) roept het volk van Suriname op om maandag 25 mei gebruik te maken van haar stemrecht en daarbij het gezond verstand te laten prevaleren boven het emotioneel beleven. Laten we broederlijk in vrede en harmonie de gang naar de stembus volgen waarin we elkaar bijstaan op weg naar het doel dat voor ons klaar is gezet.

Het volk van de Republiek Suriname wordt na 5 jaren wederom in de gelegenheid gesteld om op 25 mei vertegenwoordigers op DNA, RR en RR-niveau te kiezen. Het volk baseert haar attitude en keuze op basis van verschillende informatiebronnen en komt tot een bepaalde conclusie. Voor de gemiddelde burger kunnen zaken soms veel te ingewikkeld zijn om daar een accuraat oordeel over te geven. Echter anders dan bij politici beroept het volk zich op de vrijheid van meningsverandering, terwijl politici en beleidsmakers zo consequent en consistent mogelijk willen en eigenlijk moeten zijn.

In een democratische rechtstaat zoals Suriname waar het volk in staat wordt gesteld om vertegenwoordigers te kiezen, is het van groot belang om het vertrouwen in deze vertegenwoordigers te hebben. Als dit vertrouwen er niet meer is, kunnen deze vertegenwoordigers aan het eind van een termijn gewoon door hetzelfde volk democratisch worden gestraft. Ofwel ontbindt de (volks-) beweging de regeringspolitiek, ofwel ontbindt de regering de samenleving.

Disclaimer (vrijwaring) uiteraard, voor wie het niet zag aankomen. Dit is een pleidooi voor een gezonde democratie, waar bestuurders het vertrouwen van het volk kunnen genieten en hun gezond verstand en intuїtie kunnen gebruiken in lastige vraagstukken. Het is niet de bedoeling dat deze beleidmakers en politici het volk volledig moeten negeren, absoluut niet. Juist in de interactie vinden oplossingen plaats.

Dit betekent wel dat we als samenleving in kwalitatieve en gedreven politici moeten investeren, die het algemeen belang en welzijn van het volk voorop stellen.

De USV doet een oproep aan alle betrokken politieke partijen en sympathisanten om wederzijds respect naar medeburgers te tonen en de verkiezingsuitslag te respecteren. Dit in het belang voor de eenheid en vrede van onze natie. Of we leren samen op te trekken in vrede en harmonie, of we drijven van elkaar weg en richten onszelf en elkaar te gronde. Dit mogen we nimmer toestaan in ons geliefd land. God zij met ons Suriname!

Unie van Surinaamse Vrouwen (USV)
Drs. Asha Mungra
voorzitter

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG