Charlie Charlie Challenge

Print Friendly, PDF & Email

Vanwege reacties van ongeruste ouders wil de Stichting Weid Mijn Lammeren in dit artikel Bijbels gefundeerde informatie geven over Charlie Charlie een variant van het occulte ouija bordspel dat de laatste tijd vrij populair is onder scholieren.

Het is bij dit spel de bedoeling dat jongeren antwoorden kunnen krijgen op vragen door middel van contact met een geest. Het bovennatuurlijke, occulte en mysterieuze heeft van oudsher mensen nieuwsgierig gemaakt. Dergelijke praktijken zijn niet nieuw, maar eerder zo oud als de wereld.

In Suriname zijn we bekend met het winti verschijnsel. Het is niet zo lang geleden dat tientallen kinderen op basis- en VOJ-scholen in trance raakten. Met alle daarbij gepaard gaande angstaanjagende taferelen en schadelijke gevolgen voor het leerproces.

Voorzichtigheid is geboden. Vaak leiden dergelijke spelletjes en activiteiten tot grote angsten, slaapproblemen en onrust. Mozes heeft in de Bijbel in het boek Leviticus gewaarschuwd voor het zoeken van contact met geesten. Leviticus 19:31 spreekt over jezelf verontreinigen. Dit betekent dat het occulte duistere de neiging heeft om zich aan je vast te gaan kleven, niet los te laten. In dit geval vaak in de vorm van angst of onverklaarbare dingen horen en zien. Laten we onze kinderen waarschuwen om geen geesten op te roepen.

Stichting Weid Mijn lammeren wil ouders en opvoeders oproepen om, zonder hun bang te maken, met kinderen te praten over dit spel, zodat zij in staat zijn om de juiste keuze te maken wanneer zij op school geconfronteerd worden met Charlie Charlie praktijken.

Alla ogri e tya wan bun. Het succes van het spel heeft ook een positieve kant. Het laat zien dat jongeren nieuwsgierig zijn naar het bovennatuurlijke en op zoek zijn naar antwoorden. Dit geeft hun leeftijdsgenoten die God kennen de gelegenheid om te praten over het geloof en de kracht van gebed. De bevrijdende kracht van Jezus is vele malen groter dan die van duistere geesten en entiteiten.

Gloria Lie Kwie Sjoe

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG