Politiek Monster door Rijkdom en Macht als waarschuwing voor de Surinaamse Politiek en DNA-leden

Print Friendly, PDF & Email

Ik zal niemand willen vertellen hoe zij de wereld zouden moeten zien. Ik vertel aan een ieder die dit lees hoe ik de wereld zie, hoe ik zou stemmen, en waarom. Maar op een dag (en die dag nadert wederom als een sneltrein in de pre-electorale periode voor allen vanaf de stemgerechtigde leeftijd tot de dood volgt), zal een ieder als stemgerechtigde het eigen stemrecht moeten gebruiken, vandaar dat ik op de hoogte wil blijven als observant. Dus kijk en luister ik naar debatten, een aantal leerrijke politieke discussies, maar probeer om kandidaat-verwijzingen naar de omvang van hun handen te mijden.

Maar als politieke spotter, ben ik blij dat Donald Trump meedoet. Hier zijn 7 punten waarom:
1.Mijn omgeving leert via mij de nieuwe woordenschat woorden – zoals aangeduid in de noot van de Huffpost redactie: “Donald Trump is een seriële leugenaar, ongebreidelde xenofoob, racistisch, vrouwenhater, ontkenner van het geboorterecht afgegeven op het geboortebewijs van Obama, bullebak die herhaaldelijk heeft beloofd om alle moslims de toelating te verbieden – 1,6 miljard leden van een hele religie – tot de Verenigde Staten en narcisme”. Nooit gedacht, dat zulke woorden in het kader van de debatten van de leider van een natie zou moeten worden uitgelegd. Maar toch, het was genoeg evident voor mijn omgeving om te vragen naar toegepaste termen die chicanerend bedoeld zijn en die vrouwen belachelijk maken of zich zo egocentrisch gedragen dat ze altijd denken dat ze voor een groot gelijk hebben.

2. Mijn omgeving heeft geleerd dat mensen voor schut zetten een slechte karaktertrek is. Op de lagere school les waren we daarop altijd gefocust sinds we jong waren; helaas hebben we moeten beseffen dat het een les is die sommigen nooit leren. “Waarom heeft zijn moeder hem dat niet geleerd?” was een interessante opmerking van de omgeving. Of het nu afkomstig was van een van de concurrenten, tv-makers, journalisten, vrouwen, of mensen met een handicap, doet er niet toe, we hebben allen geleerd dat het belachelijk maken van anderen onderdeel wordt van je karakter, als je het doet.

3.De omgeving heeft ook geleerd dat er een onderstroom van het racisme nog steeds bestaat in de USA. Ondermijnend is de nagelaten directe terechtwijzing, geen berisping van de KKK en geen afzwering David Duke. Dit heeft geleid tot een discussie over het bestaan van een onderbewuste en openlijke vooroordelen en over situaties waarin mensen een schikking treffen om te winnen of aardig te worden gevonden. Zoals zonen opgroeien als gekleurde mannen, moeten ze zich bewust zijn van dergelijke praktijken, ook al willen ze graag geloven dat de USA een post raciale maatschappij is.

4.Wij in de omgeving hebben gesproken over wat het betekent om rijk te zijn in Amerika. Ik schreef het artikel “Waarom ik mijn zonen de beste opleiding liet genieten” in reactie op de aspiratie tot een zoon om meer te verdienen dan ik als zijn pa” nu moest ik wederom denken aan rijk zijn als Donald Trump.” Maar wat wordt gewonnen (of verloren) door rijk te zijn? Is dat echt een prijzenswaardig doel voor je leven? Wat zijn de verantwoordelijkheden die we hebben met geld? Weten we wat geld inhoud of is? Is het indrukwekkender te beginnen met weinig en een geriefelijke en royaal leven voor je familie en mensen die je beïnvloeden te hebben, of om gewoon niet het geld te verliezen waarmee je begonnen bent?

5. Onze omgeving heeft geleerd dat karakter telt, maar dat betekent niet dat je als laatste of eerste over de finish gaat. Degenen met karakter kunnen het maken op het podium. Ze kunnen hun karakter behouden op het podium. Maar het is een erg smalle weg om dat karakter in bedwang te houden wanneer de emoties op drift raken in de schijnwerpers omdat velen het zullen bijleggen in het bedrijfsleven, de politiek, en relaties om te “winnen.”

6. De geschiedenis is levendig –want mijn omgeving en de lezers hebben nu via dit relaas weer meer bijgeleerd over Edmund Burke. De heer Burke was een staatsman van Ierse afkomst en lid van de Whig Partij. Nu wordt hij vaak om zijn quoten herinnerd “Het enige wat nodig is voor de overwinning van het kwaad is dat goede mensen niets doen” en “Degenen die de geschiedenis niet kennen zijn bestemd om het te herhalen.”

7.De lezer en de omgeving zien hoe gemakkelijk het is voor een demagoog om aan de macht te komen. Vaak is er gedoceerd over hoe het Duitse volk en de landen erom heen toegestaan hebben dat een Hitler binnen hun omgeving tot bloei kon geraken. Uw terechte legitieme vraag als lezer is, waarom heeft niemand gevraagd deze demagoog te stoppen voordat die slechter werd.

De les voor Surinamers moet zijn, leer kinderen van jongs af aan met alle andere groepen om te gaan, want wij zijn allen Surinamers.

Bron : Huffpost

AH.TjAH

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG