Een staaltje van constitutionele crisis

Print Friendly, PDF & Email

De krijgsraad in Suriname heeft op donderdag 9 juni 2016 bepaald dat de strafzaak tegen de verdachten van de 8-Decembermoorden moet doorgaan, omdat de omstreden amnestiewet uit 2012 niet rechtsgeldig is. De hoofdverdachte in voornoemde strafzaak die tevens president van Suriname is, heeft de uitspraak van de krijgsraad betiteld als een constitutionele crisis. Een aanhanger van de president vraagt in een ingezonden stuk op een lokale nieuwssite om mogelijke (straf) maatregelen tegen de rechters van de krijgsraad.

Wij gaan met de tijdmachine van professor Barabas naar het verleden, naar het jaar 769 na Chr. in Irak, alwaar ook een constitutionele crisis plaatsvond.

Imam Abu Hanifa (702-772 na Chr.) was of is één van de grootste rechtsgeleerden en rechtsfilosofen in de islam. Ongeveer eenderde deel van de moslims wereldwijd volgt zijn mazhab dat wil zeggen zijn interpretaties van de islamitische rechtsbronnen.

Kalif Al-Mansur had een onrechtvaardige en onrechtmatige wet gemaakt die hij ter goedkeuring voorlegde aan imam Abu Hanifa. De imam keurde de wet af als zijnde niet rechtsgeldig. Dus sprake van een constitutionele crisis.

Om de wet toch door de strot van het volk te duwen, bedacht de kalif een plan. Hij benoemde imam Abu Hanifa als opperrechter (Chief Justice), denkende dat daarmee de imam zich verplicht of gevleid zou voelen om de wet alsnog goed te keuren. De imam weigerde zijn benoeming, zeggende dat hij daarvoor niet de geschikte persoon is. “Je liegt,” zei de kalif tot hem. “Zie je, ik heb gelijk,” zei de imam, “hoe kan je een leugenaar op zo een post benoemen?”

De weigering van imam Abu Hanifa om voornoemde benoeming of post te aanvaarden, maakte dat kalif Al-Mansur verschrikkelijk boos werd op hem, omdat zijn plan helemaal in duigen viel. De kalif liet de imam in de gevangenis zetten en hem geregeld martelen, hopende daarmee dat de imam op een dag de functie zou accepteren. Imam Abu Hanifa verbleef ongeveer drie jaar in de gevangenis en stierf daarin.

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG