Niet elke moslim is een fundamentalist (deel 2)

Print Friendly, PDF & Email

In de zestiende eeuw was de islamitische wereld op een hoogtepunt. Naast enkele kleine rijken waren drie machtige imperia ontstaan: het Ottomaanse keizerrijk in Klein-Azië, waar de Sunni-islam overheerste; het Safawiden rijk in Iran waar de Shia- islam zich ontwikkelde en het Moghol rijk in India. In die tijd was ongeveer een derde van de wereldbevolking moslim. Karen Armstrong heeft er in haar diepgaande studie van het fundamentalisme, “Battle for God”(2000) op gewezen dat de islamitische cultuur gekenmerkt wordt door een conservatieve geest. Moslims keken en kijken naar het verleden, naar de “gouden eeuw” van de profeet Mohammed en zijn volgelingen. Het ideaal van elke moslim was, is en moet zijn om de profeet Mohammed na te volgen: om te leven zoals de profeet en een ideale maatschappij te vormen zoals die was in zijn tijd.

Deze conservatieve geest was niet gunstig voor de ontwikkeling van rationeel denken. In de westerse wetenschap begon na de middeleeuwen een proces van voortdurende vernieuwing van staat, staatsbestuur, economie, wetenschappelijk denken, techniek en maatschappij, waarbij filosofen en uitvinders vanaf de oudheid hun bijdrage leverden: Aristoteles, Plato, Hegel, Maarten Luther, Immanuel Kant, Thomas Hobbes, Charles Montesquie, John locke, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Adam Smith, Isaac Newton, James Watt en Einstein. Zij stelden zich nieuwe vragen vanuit een nieuw gezichtspunt en dat bracht hun nieuwe ontdekkingen een nieuw inzicht en nieuwe technieken. Dit vereiste een vrij en onafhankelijk denken. De moderne westerse cultuur heeft een einde gemaakt aan de overheersende positie van de religie. Kerk en staat werden gescheiden. De centrale feodale vorstenstaat maakte plaats voor de liberale staat met een constitutie, de grondrechten en scheiding van machten (trias politica).

De islam daarentegen plaatsten hun filosofie binnen de theologie. De Koran,Soenna, Sharia, Hadith zouden de juiste antwoorden kunnen geven en de geestelijken traden op als ‘de bewakers van de Shariah’. Deze islamisten huldigen de opvatting dat alle souvereiniteit berust bij God alleen (hakamiya li –Llah) en iedere vorm van menselijke keuzevrijheid ten aanzien van regelgeving en bestuur is uitgesloten. De ideale samenleving is reeds gedicteerd door God in de vorm van de Sharia, zodat hieraan slechts uitvoering en navolging gegeven dient te worden. Aanvullende wetgeving is niet aan de orde, hoogstens interpretatie van de Sharia door rechtsgeleerden.

Deze absolute theocratie waar de menselijke wil niet eens meer van te pas komt, is vooral een utopisch model van de Islamitische Staat die iedere vorm van democratie of secularisisme categorisch afwijzen. De staat en samenleving dienen uitsluitend gebaseerd te zijn op de Sharia (de ‘heilge wet’), zoals deze in de Koran en de Hadith is gegeven. Openbaar en particulier leven moeten volledig worden beheerst door de regels en voorschriften van de Sharia. Het islamconservatisme gaat net als het islam fundamentalisme ervan uit dat dat de islam de basis dient te zijn voor staat en samenleving. Op deze wijze behield de islamitsiche cultuur een eenheid van wereldbeeld en vermeed zij het conflict tussen religie en wetenschap, dat het religieus leven in het Westen heeft ondermijnd.

Maar de prijs die daarvoor moest worden betaald, was dat de islamitische wereld ernstig achterbleef bij het Westen in wetenschappelijke en technologische ontwikkeling. Er was groot gebrek aan intellectuele uitdaging en stimulering. Dat denken verarmde, de intellectuele creativiteit, nog meer. Dit alles leidde tot de huidige situatie waarin Farida Faouzia Charfi, hoogleraar in de natuurwetenschappen in Tunis, zich erover kon beklagen dat onder invloed van islamitische fundamentalisten in vele islamistische landen het wetenschappelijk denken nu in vele opzichten minder vrij is dan in de middeleeuwen.

Geert Wilders: “Volgen wij de linkse droom om de halve islamitische wereld naar Nederland te halen. Hoe meer stemvee voor de linkse kerk hoe beter. Ik denk wel eens: in het vliegtuig wordt aan een ieder voorgehouden:”Jij stemme op Wouter Bos, hij jou geve uitkering…”

Geert Wilders: “ ..We raken Nederland kwijt. Kwijt aan de massa-immigratie. Kwijt aan de instroom die niet te controleren valt. Kwijt aan een cultuur van achterlijkheid en geweld. Kwijt aan het Marokkaanse tuig dat scheldend en spugend door het leven gaat. Dat de schoolpleinen en straten onveilig maakt. Dat de middelvinger opsteekt naar rouwstoeten, ambulancepersoneel bedreigt en mishandelt, homo’s in elkaar ramt, vrouwen voor ‘hoer’ uitscheldt.

Geert Wlders:.. “De islam is uit op dominantie. De islam wil zijn imperialistische agenda met geweld wereldwijd afdwingen (soera 9, vers 39). En dat blijkt ook uit de Europese geschiedenis. Gelukkig werd de eerste islamitische invasie van Europa in 732 bij Poitiers gestuit en werd de tweede in 1683 bij Wenen gestopt. De derde islamistische invasie is nu volop gaande. Deze is niet van militaire, maar van demografische aard……”

Bernard Lewis: “De islam heeft geen scheiding van kerk en staat doorgemaakt en levert daardoor problemen op voor het moderniseringsproces..”

Leendert Doerga

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG