Van het ‘Rode Gevaar’ naar het ‘Groene Gevaar’

Print Friendly, PDF & Email

In de periode na 1945 is er sprake geweest van een ‘Koude Oorlog’ vanwege het ‘Rode Gevaar’ (de voormalige Sovjet Unie) en daarna het ‘Gele Gevaar’ (China) voor het Westen.

Na het bezwijken van het Rode Gevaar in november 1989 door de Val van de Berlijnse Muur – dus einde Koude Oorlog – ontstond onopgemerkt het ‘Groene Gevaar’, de wortel van een nieuwe Koude Oorlog.

In 1996 schreef de onheilspellende ‘profeet’ Samuel Phillips Huntington zijn wereldberoemde boek’The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order’ (Botsende Beschavingen en de nieuwe wereldorde). Een boek dat iedere westerling (Europeaan en Amerikaan) in zijn huis dient te hebben.

Met betrekking tot de internationale politiek identificeert Huntington in voornoemd boek drie spanningsbronnen, te weten:
het Westen versus Rusland; het Westen versus China en het Westen versus de islam.

Een groot deel van het boek van Huntington gaat over de confrontatie van de islam met andere beschavingen: de Islam versus de rest van de wereld (zie de Koran 61:9).

Huntington ziet als externe bedreiging voor het Westen, de islam en als interne bedreigingen de verzwakking van het christendom, de massa-immigratie en het multiculturalisme (de ‘Linkse Kerk’).

Aan het einde van zijn boek presenteert Huntington zijn schrikbeeld van ‘donkere Middeleeuwen die op een wereldwijd niveau neerdalen over de mensheid’. Vermoedelijk doelende op een wereldkalifaat (theocratische dictatuur) die islamisten willen vestigen. Beschavingen zullen moeten samenwerken als ze niet ten onder willen gaan, stelt Huntington.

“Ik zou het boek van Huntington de volgende titel willen geven: ‘De Openbaring van Huntington’, met als ondertitel: De islam en het Westen op een onvermijdelijke en onomkeerbare ramkoers.”

Waarom ‘De islam en het Westen op een onvermijdelijke en onomkeerbare ramkoers?’, omdat volgens Huntington alle moslims antiwesters zijn.

Samenvatting:
In ‘The Clash of Civilizations’ onthult Huntington over het ‘Groene Gevaar’ waarmee de wereld in het algemeen en het Westen in het bijzonder, geconfronteerd zal worden.

Noot:
– Groen is de kleur van de islam;

– Het ‘Gele Gevaar’ (China) in deze tijd heeft niet te maken met een massale invasie, maar met de Chinese economische greep overal ter wereld.

Ahmad Jhawnie, aka ‘Abu Achmed al-Bewaquf al-Surinami’

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG