Komt er een nieuw ‘Ijzeren Gordijn’?

Print Friendly, PDF & Email

Het ‘Ijzeren Gordijn’ was een grens door Europa, een scheidingslijn tussen het communistische Oost-Europa en het kapitalistische West-Europa. De grens ontstond na deTweede Wereldoorlog en werd afgebroken na de ineenstorting van de macht van de communistische partijen in Oost-Europa en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Het ‘gordijn’ was het symbool van de Koude Oorlog.

Hongarije zal op 2 oktober 2016 een referendum houden over het Europese herverdelingsplan van vluchtelingen. De Hongaarse premier Viktor Orban is sterk gekant tegen dat plan, omdat het plan “het Hongaarse en Europese culturele, etnische en religieuze landschap zou veranderen”.

Het herverdelingsplan stelt verplicht dat de EU-lidstaten 120.000 vluchtelingen onderling herverdelen en beoogt zo Griekenland en Italië te ontlasten. Een meerderheid van de lidstaten ging akkoord maar Polen, Slowakije, Tsjechië, Roemenië en Hongarije zijn tegen.

De vraag is: “Moeten de Oosteuropese landen weer het ‘Ijzeren Gordijn’ invoeren?” en wel om de volgende twee redenen:

1. Met de massa-immigratie is Europa bezig zelfmoord te plegen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Kerry, heeft gezegd dat de vluchtelingencrisis is een quasi existentiële bedreiging voor Europa. Moeten de Oosteuropese landen solidariteit betuigen met de Westeuropese landen en dus ook zelfmoord plegen, of moeten ze het ‘gordijn’ herinvoeren?

2. De Europese Unie verkeert in een existentiële crisis volgens Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Europese Commissie), Timothy Garton Ash, Britse historicus en Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. De existentiële crisis wil zeggen, zal de EU nog verder bestaan of niet.

“Of iemand het eens of oneens is, de islam en het Westen zijn verwikkeld in een nieuwe Koude Oorlog. Zie mijn artikel ‘Van het ‘Rode Gevaar’ naar het ‘Groene Gevaar’. Het ‘oude gordijn’ was een symbool van de Koude Oorlog; het ‘nieuwe gordijn’ zal een symbool zijn van de nieuwe Koude Oorlog.”

Bij het ‘oude gordijn’ gingen de mensen vluchten van de Oostblok-landen naar de Westblok-landen. Bij het ‘nieuwe gordijn’ zal het omgekeerde gebeuren: vluchten van islamofiele landen naar islamofobe landen.

Ahmad Jhawnie, aka ‘Abu Achmed al-Bewaquf al-Surinami’

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG