Een donkere periode in Suriname

Print Friendly, PDF & Email

Wij Surinamers maken wederom en voor de zoveelste keer een heel donkere periode mee, dit net als in de jaren 1974, 1980, 1982, de jaren negentig etc.…. Dit mede door de huidige economische malaise en de veiligheid, waardoor het grootste deel van de bevolking in grote onzekerheid leeft en ernstig denkt over de toekomst.

De gemeenschap is diep teleurgesteld in de gedane beloftes tijdens de verkiezingen, die de huidige president Desi Bouterse had gedaan die hij en zijn regeerteam het niet kunnen waarmaken. Het huidige beleid wordt duidelijk gekenmerkt door allerlei verspillingen, niets betekenende en/of inhoudende buitenlandse reizen, waarbij de oppositie meedoet en eigen belang/nepotisme enz.

Er doen thans de geruchten de ronde, dat enkele ministers zullen worden gereshuffeld. Zal de zoveelste ingreep enige soelaas bieden ter verbetering van de economie en de veiligheid? Indien de ministers niet de beschikbare middelen en de nodige vrijheid krijgen om hun beleid naar eigen inzichten en visie uit te voeren en te realiseren, dan zal geen enkele reshuffeling enige verbetering betekenen.

Trouwens zal dat ook betekenen, dat in deze benarde financiële situatie de ontslagen ministers, die langer dan een jaar hebben gediend, aanspraak zullen maken op het salaris van een directeur. Dit kost het land alweer onnodig veel. Dezerzijds wordt geadviseerd om alle ontheven ambtenaren, in het bijzonder topambtenaren in te zetten: hetzij met bepaalde taken of met bijzondere opdrachten en indien deze categorie de beschikking hebben over een dienstauto, die dan intrekken.

Mijn inziens heeft Suriname een aantal problemen, die wel op te lossen zijn. Enkele daarvan zijn onder andere de economische en de veiligheidsproblemen. De transparantie van de regering ontbreekt.Waarom komen geen ministers of beleidsmakers en/of departementsdirecteuren haast dagelijks op de TV om hun beleid te verdedigen of te uit leggen? Ze kijken toch ook naar NOS Nieuws uit Nederland en waarom volgen ze niet hun voorbeeld? Hebben zij het zo druk of hebben zij geen durf of geen tijd dan bezig te zijn met hun andere privézaken?

Het is de hoogste leiding van het land aanbevolen om de economische problemen binnen de kortste tijd op te lossen en dat kan door de cambio’s de opdracht via de Centrale Bank te geven om de wisselkoers terug te brengen naar een bepaald bedrag, bijvoorbeeld 1 op 5 voor de Euro. En indien dat niet gebeurt, dan maar de vergunningen intrekken en als dat een sterke president niet lukt, dan moet de president maar vertrekken. Dit is een optie in plaats van het leenplafond te verhogen, want een lening blijft een gat en dat weet de allerarmste burger.

Als een oprechte Surinamer hoop ik, dat de leidinggevenden een juiste, eerlijke en oprechte houding zullen hebben en vooral een transparant en een openlijk en eerlijk beleid zullen voeren. Het is tevens een vereiste en wens, dat elke oprechte Surinamer een kans krijgt om te helpen bij de wederopbouw van het land door hun kennis te delen en vooral te investeren en de kans te bieden dat men een leefbaar en veilig leven kan leiden.

Hoop laat leven en wij Surinamers hebben hoop.

Roy Harpal

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG