El Commandante Fidel Castro

Print Friendly, PDF & Email

Deze revolutionair van formaat is als zoon van een rijke landbouwer van Spaanse afkomst geboren in Cuba. Hij studeerde af als jurist op de Universidad de La Habana. In zijn studententijd kwam hij in contact met een anti-imperialistische beweging. Hij werd een ideoloog met als achtergrond het Marxisme-Leninisme.

El Commandante Fidel richtte met onder andere de arts Che Guevara de communistische partij op en vestigde na het verdrijven van de president, dictator/kapitalist Fulgencio Batista, de socialistische Republiek Cuba.

Diverse pogingen van Amerika om El Commandante, kameraad Fidel Castro af te zetten, liepen op faliekante mislukking uit. De bekendste pogingen zijn de aanval van Cubaanse dissidenten (oud establishment) met actieve ondersteuning van de CIA op de Varkensbaai op 17 april 1961 en het langer dan 50 jaar durende embargo. De Commandant wist, zij het met ondersteuning van bevriende landen, deze lafhartige pogingen te overleven. Hij heeft ondanks alle verfoeilijke vormen van destabilisatie, Cuba op diverse gebieden weten te tillen naar grote hoogte. Zo kan worden verwezen naar de grote successen in de onderwijs- en gezondheidszorg sector.

Verder heeft hij gezorgd voor de verheffing van de Cubaanse cultuur. Het bevorderen van de eigen waarde en waardigheid van het Cubaanse volk, de bevordering van het nationale en internationale solidariteitsgevoel bij de Cubanen behoren eveneens tot enkele van de markante verworvenheden van kameraad en inspirator Fidel Castro.

Betekenis van deze markante figuur voor de wereld
In elk geval heeft kameraad Castro gezorgd voor bewondering bij vriend en vijand voor de wijze van leiding geven aan de bevrijdingsstrijd tegen het kolonialisme, kapitalisme en imperialisme. Zijn bijdrage in de onafhankelijkheidsstrijd van Angola, Mozambique etc. zijn voorbeelden die ons herinneren aan weldaden van deze grote ideologische persoonlijkheid, die consequent en consistent bijdragen geleverd heeft aan de bevrijding van vele gemarginaliseerde groepen en volkeren.

Fidel Castro. Foto: Claudia Daut/Reuters

El Commandante was geen opportunist en absoluut geen populist, maar zoals eerder betoogd, vanuit een conceptionele benadering de ontwikkeling van Cuba en de wereld zag. Vriend en vijand zijn het erover eens dat El Commandante de wereld een goede les/dienst heeft voorgeschoteld. Uiteraard heeft deze grote en markante persoonlijkheid ook fouten gemaakt. De westerse propaganda heeft daarvan gretig gebruik gemaakt. Daarbij is El Commandante Fidel op schandalige wijze gestigmatiseerd als te zijn een hersenloze dictator. Niets is minder waar. Dit stel ik zonder mijn eerdere vaststelling dat ook deze mens fouten heeft gemaakt, te willen ontkrachten.

De democratie in Cuba die vanuit de basis, in de volkswijken naar boven toe voortreffelijk werkt, is door het westen afgedaan als non-democratie en dus inferieur aan de westerse democratie. Op het gebied van arbeidsverhoudingen heeft El Commandante een bijzondere bijdrage geleverd. Uitbuiting van productiekrachten verdiende geen schoonheidsprijs bij deze markante wereldleider. De Cubaanse werkelijkheid is dat de meerderheid van het volk, ondanks de vele tekorten aan westerse weelde, een erg gelukkig volk is geworden, dankzij El Commandante Fidel Castro en overige ideoloog genoot. Ik geef ter ere van deze grote geest een symbolisch/afstandelijk saluut voor zijn positieve bijdrage aan de wereld en de mensheid. Lang leve zijn standvastigheid in denken en handelen. De geschiedenis zal je vrij spreken van de stigmatisatie, kameraad.

Bert Eersteling

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG