Driemaal is scheepsrecht

Print Friendly, PDF & Email

“De minister van Handel, Industrie en Toerisme (HI en T), Ferdinand Welzijn, heeft onlangs vertegenwoordigers van de Doksenclub, Food and Agriculture Industries (FAI) N.V., VARROSS N.V. en het Suriname Business Centre (SBC) ontvangen. Het doel van deze meeting was om persoonlijk geïnformeerd te worden over de diverse problemen, die voornoemde bedrijven ondervinden bij de export naar de Caricom-lidlanden.

Het is bekend dat de exporteurs van doksenvlees, bananen en vleesproducten veel tegenwerking ondervinden bij de export van hun producten naar met name Guyana en Trinidad and Tobago. Hoewel wordt beweerd, dat de obstakels te maken hebben met wetgeving, administratieve procedures en etikettering, blijken deze in de praktijk te zijn opgeworpen om onze producten te weren. De exporteurs zijn ten einde raad en hebben de hulp van de minister ingeroepen.”

Lees het hele artikel hier https://www.srherald.com/suriname/2017/03/09/handel-industrie-en-toerisme-bespreekt-knelpunten-over-export-naar-caricom-met-exporteurs/

Het spreekwoord ‘Driemaal is scheepsrecht’ betekent, dat als iets niet direct lukt, het een derde keer vast wel lukt.

– Eenmaal: in 2011 zei grootondernemer Dilip Sardjoe van Rudisa: “Suriname heeft geen enkel voordeel op de Caricom-markt……We hoeven daarvoor alleen maar naar de export vanuit Suriname naar Caricom te kijken en dan weten we al genoeg…..Hij vertelt verder dat Suriname geen goederen naar Trinidad mag exporteren, omdat ze vinden dat die een waarde van 70% moeten hebben.”

– Tweemaal: in 2015 zei Gilbert van Dijk, directeur van het Suriname Business Center, “dat de Caribische markt over het algemeen een erg vijandige houding heeft aangenomen tegenover Surinaamse producten.”

– Driemaal: in maart 2017 heeft minister F. Welzijn zijn afkeuring uitgesproken over de gang van zaken met betrekking tot de export van Surinaamse producten naar de Caricom en is hij de mening toegedaan dat er een structurele, duurzame oplossing moet komen voor de weerspannigheid die Caricom-handelspartners vertonen.

Met betrekking tot de problemen die Suriname ondervindt bij de export naar de Caricom wil ik het volgende opmerken:

– Heeft Suriname wel of geen vertegenwoordiger bij het Caricom-secretariaat om wensen, grieven, problemen enzovoorts direct aan te kaarten?

– Waarom brengt Suriname de problemen niet ter sprake tijdens de jaarlijkse Staatshoofden Vergadering van de Caricom?

– Volgens het Verdrag van Chaguaramas is het niet toegestaan “non-tariff” barrières op te werpen. Waarom worden de Caricom-landen die dit toch doen niet aangeklaagd bij de Caribbean Court of Justice?

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG