Torenhoge staatsschuld een tijdbom

Print Friendly, PDF & Email

Sedert president Bouterse aan de macht is en we een ‘superminister’ van Financiën hebben, gaat het steeds bergafwaarts met onze economie. Deze regering is niet in staat de economische en financiële crisis het hoofd te bieden; het beleid van de regering loopt volledig mank. Ze heeft een lange tijd boven haar stand geleefd en nu komt de rekening, een torenhoge staatsschuld. Niet regering Bouterse gaat de schulden betalen, maar het arme volk, u en ik.

Volgens financieel deskundigen ligt de staatsschuld boven de SRD 15 miljard. Het leningenplafond is nu verruimd van zestig naar tachtig procent; het ligt voor de hand dat de regering meer ruimte krijgt om méér leningen aan te gaan met buitenlandse banken. Dus een einde aan het schulden-exces is nog niet in zicht. Volgens mij is het de diepste economische teruggang ooit voor ons land en dit alles komt door het wanbeleid van regering Bouterse.

Het IMF heeft onlangs aangegeven dat de staatsschuld van Griekenland zal ‘exploderen’ bij ongewijzigd internationaal beleid. Als ik dit bericht lees, rijzen de haren mij te berge. Als de mogelijke staatsschuld van Suriname meer dan SRD 15 miljard is en het beleid ongewijzigd blijft, zal het mij niet verwonderen dat onze staatsschuld daadwerkelijk zal exploderen. Ik heb het gevoel dat Suriname op een gegeven moment alleen rente gaat betalen en niet meer de aflossing, want de schuldsituatie is niet houdbaar.

De vele leningen zijn onheilspellend voor het volk dat nu gewend is te denken aan de dag van morgen. Mij bekruipt het gevoel dat de regering niet beseft dat een torenhoge staatsschuld een tikkende tijdbom is voor onze kleine economie. Indicatoren als werkgelegenheid, inflatie, consumentenvertrouwen en staatsschuld vertonen angstwekkende ontwikkelingen.

De overheid heeft een aantal belastingen verhoogd, kennelijk lijkt het ze verstandig om de bevolking het laatste restje koopkracht te ontnemen. De groeiende staatsschuld drukt als een loden last op de schouders van het volk. De president en loyalisten maken zich niet druk om de staatsschuld, want ze hebben hun schaapjes al op het droge.

Heel frappant vind ik de opmerking van mevrouw Simons, dat zij ook veel moeite had met de Wet op de verruiming van het leningenplafond, maar toch heeft ze meegewerkt aan de goedkeuring. Het is meer dan duidelijk dat ze een verlengstuk is van de regering. Als een wet niet goed is, moet je niet eraan meewerken.

Willens en wetens heeft mevrouw Simons het volk voor de gek gehouden met een simpele opmerking: Ontwikkeling van Suriname. Mevrouw Simons kan ons van alles proberen wijs te maken, maar alleen de realiteit telt voor ons. Wat kost bijvoorbeeld een kilo knoflook, een blik sardine, een kilo vlees en is de toekomst zeker of onzeker?

Het is nu tijd dat we bevrijd worden van de financiële houdgreep van deze regering. Er zijn geen tekenen dat deze recessie snel voorbij is. We moeten met z’n allen voorkomen dat we in grote ellende terechtkomen net als in Griekenland. Met het huidige beleid zal de regering er niet in slagen haar staatsschuld kwijt te raken. Ik denk eerder dat de staatsschuld verder zal stijgen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Er wordt niet geluisterd naar de oppositie, die vaak goede oplossingsmodellen heeft aangedragen. Die reshuffling werkt ook niet; het kost het land juist meer geld. Ik hoop dat er mensen zijn in de coalitie die de regering erop wijzen dat ongelimiteerd lenen grote gevolgen kan hebben voor ons land.

President Bouterse maakte tijdens de viering van ‘Revo Dag’ de opmerking, dat met onwillige honden het moeilijk hazen vangen is. President Bouterse moet echter zelf in de spiegel kijken. Derhalve is het gewenst dat op korte termijn liever de huidige regering explodeert in plaats van onze staatsschuld.

Idris Naipal

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG