Dringende bijdrage aan een geliefd land

Print Friendly, PDF & Email

Aan de vooravond van mijn terugkeer naar Nederland na enkele maanden verblijf in Suriname, kan ik niet nalaten het navolgende ter overdenking mee te geven, maar vind het ook dienstig te vermelden dat ik socioloog tevens cultureel antroloog ben met langdurige studies in Zuid- en Zuidoost-Azie. In Suriname, het geboorteland van wijlen mijn man, heb ik vakantie gehouden en bij rondzwervingen veel indrukken en ervaringen vastgelegd.

Geliefd land
Wat maakt Suriname tot uw (en ook mijn ) geliefd land? Heel mooi natuurschoon, gunstig klimaat. Overwegend prettige bewoners. Zullen we over twintig jaar hetzelfde met stelligheid kunnen zeggen gezien de ongebreidelde toename van ontbossing en/of kaalkap, honderden enorme goudmijnkraters, dus verwoest landschap en ecosystemen in het binnenland, enorm vervuilde kreken en rivieren door die goudwinning van de (nomadische) porknokkers? Indien we het zwerfvuil, de plasticvervuiling niet drastisch gaan aanpakken, moet Suriname jaarlijks miljoenen uitgeven aan schoonmaak.

De schade is ook de enorme langduringe verstoppingen. Maar wie pakt de vervuilers aan? Regering op regering begint geen “oorlog” tegen de vervuilers, ook niet tegen de rattenplaag, ook niet tegen de vele asociale foutparkeerders die heel schuin voor de winkel of tot in de deuropening van de winkel parkeren? Wat een asociale, verpeste mentaliteit! En zoveel ongeduld en brutaliteit als klant bij de kassa in de supermarkt? Leren we dat soort onaanvaard gedrag niet af? Typisch, maar ook heel erg dat dit al jaren plaatsvindt zonder correctie. Dat asociaal gedrag zou men nimmer in supermarkten in Nederland kunnen lappen.

Verzieking
Ook mag zeker niet onvermeld worden gelaten dat Suriname een politiek verziekt land is geworden in politieke geloofwaardigheidscrisis door het politiek dikbeloonde verraad en gegijzeld in voortdurende leugen en politieke misleiding Suriname, een drugsdoorvoerland, een paradijs voor witwassers en witteboordcriminelen w.o. zelfs toppers van financiële instellingen, notariaten en advocatuur. Een topzware ambtenarij waarin overal waar vergunningen worden verstrekt, meestal ook tjuku (smeergeld) bedongen wordt. De tjukugever gauw getipt vanuit de ambtenarij wordt als onderzoek of gevaar gedreigd, vooral als een burger of bedrijf de wet toch omzeilt bijvoorbeeld bij inklaring, of illegaal bezig zijn met houtkap of schelpzandafgravingen of smokkel van exotische vogels.

Dan moeten we niet vergeten de zeer rotte appels bij de politie, van laag tot hoog. Het land waar politieke corruptelingen en boeven ook nog eervol worden ontheven. Land met de typische leen- en graaicultuur, snelle toename van luie mensen, enorme toename van verpesting van de mentaliteit , afname van discipline en arbeidsproductiviteit. In dit artikel wil ik het niet hebben over de enorme angsten en zware trauma’s die de roofcriminaliteit met zich meebrengt, nu de roofcriminelen weten dat de politie het bijna niet meer kan bijbenen. Wie zei dat hij rustig doorslaapt en over zijn vergaarde rijkdommen droomt, al is de helft van de stad in brand? Hoeveel inkomstenverhogende maatregelen komen er nog, opdat het politieke zo fatale populisme, machts- en lijfsbehoud kan worden voortgezet, op kosten van bonafide burger, opdat de dictatoriale kliek en nieuwe grote economische elite kan overleven. Hoeveel misleiding en leugen moet er nog aan te pas komen?

Lessons learned?
Hebben we onze lessen niet geleerd uit het verleden en het heden? Ook uit ervaringen die andere Zuidamerikaanse en Afrikaanse landen hebben doorgemaakt? Overal waar het populisme als primaire politiek wordt uitgevoerd, zal een lui, corrupt verpest volk gekweekt worden en wordt de afgrond zichtbaar. Geef ze kavels en woningen; ze hoeven daar niks voor te doen dan niet onderhouden, vervuilen en vreselijk klagen. Zelfs regenwater willen ze niet opvangen en consumeren/drinken! Waar is de aanpak van brutale parkeerwachters, de luide soundtourbussen ‘savonds tot in de late nacht is toch onaanvaardbaar en immoreel? Dat is ondenkbaar in vele landen in Europa waaronder Nederland, waar de avond en nacht zijn voor studie, genezing, gebed en nachtrust. In Suriname willen corrupte bestuursdienstambtenaren kool en geit sparen om bekende redenen. Heel vaak horen we bewindvoerders en malafide politici een kromme zaak verdedigen, dat ze gaan voor een “win-win oplossing”. Wat een onzin, mijns inziens. Waar niets gelijk met de wet gesteld zou moeten worden en desnoods enkelingen moeten inleveren of inbinden, dus wijken zij voor het algemeen belang en de wet!

We leren ook niet dat de benamingen marron en inheems zo onjuist zijn, ondanks gedegen uitleg van andere deskundigen. Hardnekkig gaan we door met onjuiste benamingen, helaas. Ook de media. Hoe noteren we dat in officiële documenten, in het proces-verbaal of in signaleringsadvertenties? “De granmang (opperhoofd) is gaan slapen” is vaak met nadruk gehoord, wat we zouden moeten overnemen in de media, politiek en onderwijs, vinden stamleden, al was lang een granman ziek, is hij volgens meeste tradities en medisch bezien gewoon overleden! Kortom het woordje “inslapen” past totaal niet bij ons stads- en christelijke cultuur. Hoeveel miljoenen uit de staatskas gaan we weer uitgeven aan de maandenlange periode van rouw tot aan begrafenis van een stamhoofd?

Herstel
Wie zich hoegenaamd onrechtmatig en grof heeft verrijkt, behoort vervolgd, berecht en gestraft te worden. Opdracht om niet te vervolgen, mag niet meer gegeven worden door geen enkele regering. Gestolen miljarden moeten terug in de staatskas. Intussen snakt Suriname naar adem en vooral naar gerechtigheid. Naar onbaatzuchtig, goed en sterk democratisch transparant bestuur. Wie is vaak boven de wet gaan staan? Als er geen drastische verandering komt, dan zal Suriname nog verder wegzakken in het immorele sociale en politieke moeras. Dan is het echt gebeurd van dit tot op het bot door de machthebber en trawanten verscheurde natie en zal het volk nog vele decennia de zeer hoge prijs van dit soort corrupt bestuur en narcistisch en of crimimeel leiderschap betalen. Laten vooral onze jeugdigen het maandblad Parbode editie maart 2017 nog eens doorlezen.

Holi-boodschap
De VHP-leiders brengen dit feest helaas in het perspectief van lentefeest en betere, nobele burgers worden en men negeert de werkelijke reden en waarde van dit leuk feest. Holi wordt in vele landen gevierd waar er noch lente noch winter is. De VHP verlegt helaas het accent en behoort te weten dat de grondslag van dit feest, de overwinning is van een toegewijde gelovig prinsje, op de moordende arrogantie en zelfverheerlijking van een machtzuchtige koning en diens duivelse zus Holika. Van goed op kwaad.

Die overwinning kon slechts mogelijk worden door geloof in en roep om (de persoonlijke) God en het geloof in de kracht van het gebed, met interventie van God om de gelovigen te redden. Zie wat diep en zuiver geloof het oplevert. De VHP kan voortaan volstaan om iedereen die Holi viert, een Shubh “Happy” Holi toe te wensen en zich verder bezig te houden om corruptelingen onder de politici op te sporen (ongeacht partij) en aan te geven bij de procureur-generaal. Nu al is het goed te memoreren dat Divali, een hoogwaardige religieuze dag is van spirituele bezinning naar zuivering van geest en ziel, van intense gebeden en meditatie, om een hoogwaardiger mens te kunnen worden via een sterke relatie met God. Niemand moet voortaan met frommelbetekenissen komen voor Divali zoals “Divali is een oogstfeest” om het aspect geloof in God en bijkomende devotie te vermijden.

Geloof
Het is aan te raden om iedereen in zijn geloof in God de Schepper te laten en vooral niet zomaar te bekeren. Anders is het als iemand die in geesten van overleden personen gelooft en geesten of satan (of de tyran DB) aanbidt, die wel naar het Woord van God te brengen. Wilt u van uw sekte of vereniging een religieuze groep maken, dan kunt u langs de weg van politieke partij, andere geloofgroepen kraken en gelovigen krenken in hun geloof in God en bekendmaken dat je groep 20.000 gelovigen heeft en elke week 500 leden erbij krijgt. Want ledenverwerving geschiedt net als bij een politieke partij door steeds het aantal bekend te maken (valse propaganda), dat de groep zo modern is van opvattingen, dat iedereen ook alle vleessoorten mag eten, dat na de dood het zinloos is om voor overledenen singi neti’s te houden, dat God nooit op aarde is gekomen of zal komen, dat lid worden of bekeerd worden tot die nobele sekte, je zoveel bijkomende kosten en tijd bespaart om jaarlijks vele huis- en kerkdiensten of lange rouwdiensten te houden. Overstappen naar de vereniging van “modern geloof van nobelen, doorvoerdealers en corruptelingen” kan je als leerling of student een puntje opleveren om te slagen. Treed je toe tot die nobele, “heilige” groep dan kan je later politieke gunsten en grond krijgen, als ze aan de macht zijn. Via de partijpolitieke lijnen naar ledenwerving en propaganda.

Blijdschap
Het volk grotendeels juicht luid, zo waar een misselijke tyran die een topkwaliteit manager en misleider zou zijn, is geschorst. Bij de EBS is verdere sanering in de vrieskast gestopt. Bij Openbare Werken deugde die politicus met de grote mond ook al helemaal niet en wordt de leider, van heel slecht en arrogant verdonkermanend bestuur, nu overal gehoord.

Willemien Venemans

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG