‘All we need is love … and deportations’

Print Friendly, PDF & Email

De Amerikaanse filosoof Judith Butler pleit voor affirmatief multiculturalisme. Wat is affirmatief multiculturalisme?

Butler aan het woord: “Maar de realiteit is dat er miljoenen mensen op de vlucht zijn voor oorlog. Wij kunnen helpen en ik beschouw dat als een morele verplichting. Sterker nog: ik pleit voor affirmatief multiculturalisme. Dat wil zeggen dat het niet voldoende is om te zeggen dat je de ander tolereert of helpt. Je verwelkomt de ander. En daarmee transformeer je de samenleving tot een nieuwe samenleving.”

Ik wil een voorbeeld geven van affirmatief multiculturalisme uit het verleden om te kijken in de toekomst.

De profeet Mohammed en zijn volgelingen werden vervolgd in Mekka. Op uitnodiging van de moslims in Medina emigreerde hij naar deze multiculturele en multireligieuze stad waar hij heel groots werd verwelkomd. In tien jaar tijd transformeerde de profeet Mohammed de Medinese samenleving tot een nieuwe samenleving, de eerste Islamitische Staat. In de laatste dagen van zijn leven was hij van plan om alle niet-moslims te deporteren uit het Arabisch Schiereiland, maar kon dit niet uitvoeren wegens zijn overlijden.

Pas het bovenstaande voorbeeld toe op de huidige massa-immigratie van moslims naar Europa (op uitnodiging van de Linkse Kerk). Waarvan akte.

Noot:
– de titel van dit artikel heb ik ontleend aan de gelijknamige artikel van Ann Coulter;
– Islamitische Staat (IS) van Abubakr al-Baghdadi is of was naar het voorbeeld van de eerste Islamitische Staat en dummies die maar zeggen dat het niets met de islam te maken heeft;
– “It has been narrated by ‘Umar b. al-Khattib that he heard (Muhammad) the Messenger of Allah say: I will expel the Jews and Christians from the Arabian Peninsula and will not leave any but Muslim.” (Sahih Muslim Book 19, Hadith 4366).

Ahmad Jhawnie , aka ‘Abu Achmed al-Bewaquf al-Surinami’

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG