Zorgwekkend en onbetrouwbaar (1)

Print Friendly, PDF & Email

Mejuffrouw Maisha Neus liet zich naïef en te snel voor het politiek karretje spannen van de sluwe politici van de Gemeente Arja Dewaker. Die gemeente heeft genoeg schatrijke donateurs, waarvan een groot deel hun vermogens hebben opgebouwd via allerlei netwerken, hun rijkdommen niet durven te verklaren en daarom niet op de voorgrond willen. De gewekte indruk is dat men misleidend bezig was door een luide, misleidende klaagzang op te zetten. Van deze gemeente is bekend dat in het verleden bestuurders en of heilige chef priesters ook grof gesjoemeld hebben met gelden. Daarnevens is bekend dat die gemeente genoeg inkomstenbronnen heeft uit grondverhandelingen en verhuur. Maisha Neus zal spoedig niet meer serieus genomen worden als ze haar acties en uitspraken niet goed overdenkt.

En het valt op dat de aspirant VHP-politicus van Arja Dewaker, Soender Hanoeman, elke week publiciteitsruimte krijgt in een krant. De man schijnt verborgen politieke aspiraties en doelen te hebben.

Minister Gillmore Hoefdraad moet nu ook eisen dat de parastatale bedrijven tijdig hun jaarrekening moeten indienen die overigens uitgebreid en gedegen moeten zijn. Kortom, niet vluchtig in elkaar geflanst en zaken opzettelijk verduisterend. President Bouterse had een aantal maanden geleden nog kritische kanttekeningen gemaakt over een aantal staatsbedrijven. Maar het is daarbij gebleven. Dat is kenmerkend voor het huidig bestuur van ons Land.

Advocaten Tuchtcollege: het is zeer bedenkelijk dat ingediende klachten tegen advocaten die hun boekje te buiten gingen, eerst aan de deken van de Orde van Advocaten voorgelegd worden, voordat de klachten doorgeleid worden naar het Tuchtcollege, door de deken van de Orde van Advocaten, Harish Monorath. Is het de bedoeling om zaken te ontwrichten en te verzwakken voordat het Tuchtcollege zich buigt over een klacht? De sancties tegen in overtreding zijnde advocaten zijn zo mild.

Medisch Tuchtcollege: vrijwel nooit horen we klachten, terwijl er klachten zijn over misbruik, seksmolest, overmaat declareren enz. Suriname heeft ook nog slechts een gerechtspsychiater die zich koning te rijk waant met declaraties indienen. Maar hoelang zal zijn psychiatrisch rapport deskundig en objectief blijven?

Crisis in het land: ontkend of niet, nu nog is er sprake van een politieke vertrouwenscrisis in het land, benevens de economische crisis. Het geloof in het bestuur van ons Land is al enige jaren geleden verloren. We moeten niet over beleid, maar over de wijze van bestuur praten. Daar schort er heel veel aan. Goed vertrouwenwekkend bestuur zal het volk niet het bos in sturen of op een verkeerd been zetten, om machtsbehoud. Goed bestuur zal zijn toevlucht zeker niet nemen tot misleiding.

Consumentenorganisaties willen de straat niet op om te protesteren tegen de brutale prijsopdrijvingen en tegen nep- en vervallen producten in supermarkten. En we willen een goede balans tussen import en export, zoals de president onlangs zei, dan moeten we niet alleen onze eigen producten gebruiken, maar de import van een aantal producten zwaar beperken of verbieden. Ook de import van zware auto's als Hummers en Raptors moet aan banden. Jammer dat president Bouterse om de pot heen draait en het belang van ons Suriname niet boven alles stelt. Het heet, "er moet wederzijds voordeel zijn". Dus de ander mag je zelfs uitbuiten door oneerlijke concurrentie toe te passen. Suriname is immers het land van zachte heelmeesters en te late put-dempers. Hoe willen we dan vooruit, als we dingen zeggen die we niet onderstrepen en waarmaken?

En dialoog is het toverwoord? Maar zoveel dialoog en consultatieronden zo vaak en toch kunnen we niet uit de crisis. Wie loog dan? En wie ligt er niet wakker van, want "ik slaap door al is de helft van de stad in brand"? Hoe krijgen we een goed beeld van onze economie, als we opzettelijk niet volledig zijn in de beschrijving van de vreemde kapitaalstromen? Wie houdt dan wie voor de gek?

Controle: in Suriname is er geen goede, vaste of betrouwbare controle op bijna niks. Controleorganen worden vaak niet bemenst of al gauw ontmanteld. We zaniken steeds over het ontbreken van wetgeving, maar vaak ontbreken de sancties of worden sancties om vele redenen niet toegepast. Subcultuur van straffeloosheid en gezagscrisis ontstaan dan, zelfs in vele dorpen sedert drie decennia. Wetgeving wordt vaker dan zelden niet eens toegepast, want de wet wordt listig omzeild! Hoe dan verder met de grote duurzame ontwikkeling die we willen? Willen we de chaos in de economie laten voortduren om later te ontkennen of soms te erkennen, dat het staatsgeld verdampt of verdwenen is?

(wordt een andere keer vervolgd)

drs. Alirio Samson

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG