Ontneem veroordeelden vaker het passief kiesrecht

Print Friendly, PDF & Email

Het Nederlandse Tweedekamerlid Ronald van Raak wil dat rechters meer mogelijkheden krijgen om bij veroordelingen het passief kiesrecht in te trekken. Zonder passief kiesrecht kan een veroordeelde zich niet verkiesbaar stellen voor lokale of landelijke politiek. Nu kan een rechter dit alleen opleggen bij veroordelingen voor terrorisme of een poging tot staatsgreep.

Hierdoor is het mogelijk dat corrupte, veroordeelde politici zich opnieuw verkiesbaar stellen. De onderwereld kan hierdoor invloed krijgen op de (lokale) politiek.

Omkoping en beïnvloeding

Van Raak: “Zowel de moordenaar van Theo van Gogh als die van Pim Fortuyn kunnen in theorie gewoon gekozen worden. Bestuurders die veroordeeld worden voor fraude en corruptie kunnen helemaal niet uit hun passief kiesrecht worden ontzet. Veel gemeenten willen meer maatregelen om de invloed van de onderwereld op de politiek te beperken, van corrupte bouwers, illegale drugsbaronnen tot witwassers in de horeca. Het voorkomen dat corrupte politici zich nog verkiesbaar kunnen stellen kan helpen om omkoping en beïnvloeding te beperken.”

Van Raak zal bij minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken in Nederland aandringen op nieuwe, betere regelgeving.

Hebben veroordeelden passief kiesrecht in Suriname?

Onderstaand een citaat uit het artikel ‘Gedetineerden hebben passief kiesrecht’ op een lokale site:

“Enkele dagen geleden is in de media een bericht verschenen dat afkomstig zou zijn van de heer Paulus Pinas, onderdirecteur van het Ministerie van Justitie en Politie, afdeling Delinquentenzorg, die verklaard zou hebben dat 1150 gevangenen die zijn opgesloten in de verschillende strafinrichtingen, uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Deze personen zouden, volgens de onderdirecteur, zich niet kandidaat mogen stellen en mogen ook niet naar de stembus gaan. Dit bericht behoeft correctie, omdat de door de heer Pinas gedane uitspraken in ieder geval gedeeltelijk onjuist zijn. Dit geldt primair voor het passief kiesrecht.

Artikel 59 van onze Grondwet (GW), sluit personen die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd, niet uit van het zich verkiesbaar stellen, dus van het passief kiesrecht. Personen die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd, zijn krachtens het bepaalde in artikel 58 sub B GW wel uitgesloten van het actief kiesrecht, dat wil zeggen dat zij niet mogen stemmen.”

Ook in Suriname moet er nieuwe, betere regelgeving komen om veroordeelden (tijdelijk of permanent) het passief kiesrecht te ontnemen. Bijvoorbeeld, iemand die vijftien politieke tegenstanders liet liquideren, is gewoon president geworden, terwijl zo een persoon levenslang buiten de samenleving gehouden moet worden.

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG