Over ‘zacht’ paternalisme: “Wat is dat?”

Print Friendly, PDF & Email

‘Zacht’ paternalisme wil zeggen: het morele plicht om anderen te vertellen – aanbevelend of commanderend – wat ze moeten doen; hoe ze over iets moeten denken, wat de goede en de verkeerde richting is.

Hadjar Benmiloud – Nederlandse schrijfster, columniste, radiopresentatrice en feminist – zei in gesprek met Elma Drayer over seksueel geweld het volgende: “Emancipatie (van vrouwen) moet van binnenuit komen en ik denk dat je in een valkuil trapt als je andere vrouwen vertelt wat ze moeten doen.”

In reactie op de uitspraak van Benmiloud zei Paul Cliteur – Nederlandse rechtsgeleerde, filosoof, columnist en publicist: ‘Waarom mag ik anderen niet vertellen wat ze moeten doen?’ Immers: “Telkens komen mensen naar voren (“Van Socrates tot Sartre. Van Mohammed tot Camus. Van Mary Wollstonecraft tot Eleanor Roosevelt”) die anderen vertellen wat ze moeten doen; hoe ze over iets moeten denken, wat de goede en de verkeerde richting is. Is dat niet onze morele plicht?”

Benmiloud: emancipatie moet komen ‘van binnenuit’. Cliteur: emancipatie moet ook ‘van buiten’ komen. Dit noemt hij ‘zacht’ paternalisme, inmenging in iemands leven, iemand vertellen wat hij of zij moet doen of nalaten.

Over emancipatie (bevrijding in ruime zin) ‘van binnenuit’ zegt de Koran 13:11: “En voor de mens zijn er bewakers, voor hem (‘van buiten’: andere mensen) en achter hem (‘van binnenuit’: ziel, geweten), zij waken over hem op bevel van Allah. Waarlijk, Allah verandert de toestand (de status quo) van een volk niet, totdat het zijn eigen toestand (‘van binnenuit’) veranderen……”

Over emancipatie ‘van buiten’ oftewel ‘zacht’ paternalisme zegt de Koran 3:104: “En laat er uit jullie midden een groep zijn die uitnodigt tot het goede, het juiste (rechtvaardige) beveelt en het foute (kwade) verbiedt. En dit zijn degenen die succesvol zijn.”

Ook de Koran 3:110 gaat over ‘zacht’ paternalisme: “Jullie (moslims) zijn de beste gemeenschap (ummah) die uit de mensen is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het kwade verbieden (zolang jullie anderen vertellen wat de goede en de verkeerde richting is).……”

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG