‘Alternatieve feiten’ van Sandew Hira

Print Friendly, PDF & Email

In zijn warrig stukje van 21 augustus poogt Sandew Hira, columnist van Bakana Tori en propagandistisch pleitbezorger van de hoofdverdachte van de decembermoorden – ‘hij is onschuldig!’ – de geloofwaardigheid van kroongetuige in het 8-decemberstrafproces, Fred Derby, nu wijlen, te ondermijnen.

Hira maakte ooit een documentaire over het leven van de legendarische vakbondsleider, een van de zestien ontvoerde democraten van 8 december 1982. Hij was ooit een partijgenoot van Derby. Maar evenals het verraad van Dew Baboeram (Sandew Hira) aan zijn eigen broer John Baboeram, een van de slachtoffers van de decembermoorden, die hij – Bouterse en ‘Melvin’ napratend – ongefundeerd van ‘een couppoging’ beschuldigde, laat hij zijn voormalige kameraad – nu die niets meer terug kan zeggen – als een baksteen vallen. Hij gebruikt daarbij ‘alternatieve feiten’, zoals journalist Hans Buddingh haarfijn heeft aangetoond in zijn artikel in het NRC Handelsblad:

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/09/alternatieve-feiten-over-bouterses-aanwezigheid-6613449-a1545200

Het overtuigende verhaal van Fred Derby is in 2001 door journalist Gerard van Westerloo, nu ook wijlen, treffend opgetekend in een artikel in NRC Handelsblad:

https://www.nrc.nl/nieuws/2001/06/02/we-gaan-niet-dapper-doen-dom-dapper-7544373-a1026528

De leugen zoekt zijn toevlucht bij macht, het recht tracht te varen op waarheid.

Theo Para

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG