Verleden, heden en toekomst

Print Friendly, PDF & Email

Verleden, ongeveer 625 na Chr., Arabië
Een moslimman sprak de echtscheidingsformule uit. De vrouw accepteerde het niet en wendde zich tot de ‘rechter’, de profeet Mohammed, voor een oordeel. De profeet Mohammed sprak het ‘vonnis’ uit. De vrouw was daarmee niet eens en ging in ‘hoger beroep’ bij Allah, die het vonnis vernietigde en de vrouw in het gelijk stelde. De echtgenoot kreeg een ‘dwangsom’ opgelegd. Zie de Koran 58:1-4.

Heden, 2017, India
Een sms: “Dear Aisha, I divorce you (talaq), I divorce you (talaq), I divorce you (talaq). Love, Ahmed”

Moslimmannen in India konden zich ontdoen van hun echtgenote door driemaal achtereen het woord ‘talaq’ uit te spreken met alle nare gevolgen van dien voor de vrouw en kinderen. Vrouwen- en mensenrechtenorganisaties die daartegen vechten, spanden in 2016 een rechtszaak aan om de triple talaq (‘flitsscheiding’) te laten afschaffen. In augustus 2017 heeft het hooggerechtshof in India een verbod uitgesproken over de praktijk van flitsscheiding. Meer daarover ga naar deze link https://www.srherald.com/buitenland/2017/08/22/hof-india-verbiedt-flitsscheiding-met-code-talaq-talaq-talaq/

Toekomst, (2018?, Suriname?)
Het komt voor bij moslims dat ongeregistreerde nikaah wordt voltrokken, moslimhuwelijk dat om duistere redenen niet wordt gemeld bij de Burgerlijke Stand. Zo een nikaah heeft geen rechtskracht, is van nul en generlei waarde. Men kan geen rechten daaraan ontlenen. Dus de vrouw wordt in de rechtsonzekerheid geduwd.

Ik kijk reikhalzend uit naar de dag waarop moslimvrouwen (individueel en/of collectief) zullen opstaan om deze ongrondwettelijke praktijk (onrechtmatige daad) juridisch aan te vechten.

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG