Dew Baboeram gaat over lijken om zijn doel te bereiken

Sandew Hira en president Desi Bouterse
Print Friendly, PDF & Email

Het staat vast dat Dew Baboeram, alias Sandew Hira, in dienst is van Desi Bouterse, de hoofdverdachte van de lafhartige en gruwelijke 8 decembermoorden. Volgens Sandew Hira, heeft Desi Bouterse op 8 december 1982 niemand vermoord. Ook heeft hij geen opdracht daartoe gegeven. Heeft Dew Baboeram een onderzoek gepleegd wie de opdracht en het advies heeft gegeven om de 15 weerloze burgers op gruwelijke wijze te vermoorden?

Dew Baboeram gelooft wel in de sprookjes van Desi Bouterse, dat hij niemand vermoord heeft maar anderen hebben het gedaan. We kennen allemaal de favoriete spreuk van Bouterse: A no mie. Sandew Hira gelooft niet in het onderzoek van het Openbaar Ministerie, simpelweg omdat hij in dienst is van de hoofdverdachte van de 8 decembermoorden.

Hoe weet Sandew Hira met zekerheid dat er geen bloed kleeft aan de handen van Bouterse? Het oordeel moet hij overlaten aan het Openbaar Ministerie en de rechterlijke macht. Dew Baboeram zegt dat zijn broer wel betrokken was bij coupplannen tegen Bouterse en het is voor hem pijnlijk om dat te horen van mensen die erbij waren. Dus Dew Baboeram heeft zijn informatie van horen zeggen. Mi yere. De mensen die erbij zaten zullen hem dan ook verteld hebben wie zijn broer en die andere 14 weerloze burgers heeft vermoord.

Ruben Rozendaal heeft publiekelijk en ook als getuige onder ede tijdens een zitting van de Krijgsraad verklaard dat Bouterse Cyrill Daal en Soerindre Rambocus persoonlijk doodgeschoten heeft. Waarom gelooft Dew Baboeram, Rozendaal dan niet? Het Openbaar Ministerie is tot het wettig en overtuigend bewijs gekomen dat Bouterse wel aanwezig was in Fort Zeelandia. Hij wordt aangemerkt als medepleger van de 15 gruwelijke moorden.

Sandew Hira begon in 2015 met zijn project “De Getuigenis” om via een interview met de hoofdverdachte Bouterse te komen achter de waarheid van decembermoorden en andere vormen van politiek geweld. Ik ben ervan overtuigd dat het project “De Getuigenis” uit het brein van Bouterse komt, Dew Baboeram is slechts uitvoerder en een geleid projectiel.

Hij zit vast in het spinnenweb van Bouterse, kennelijk verdient hij met ‘zijn project’ aardig wat euro’s. Het financieel gewin weegt kennelijk zwaarder dan de dood van zijn broer en het leed van de familie. De mens wordt wie hij is door wat zijn omgeving, hem toelaat, beïnvloedt, overtuigt, en manipuleert. Kennelijk voelt Dew Baboeram zich helemaal thuis bij de paarse familie.

Dew Baboeram doet alles eraan om zijn paars project door te douwen zonder oog voor ethiek of moraal. Zijn eigen vermoorde broer ontziet hij niet, door hem te betichten van coupplannen tegen Bouterse. Hij gaat over lijken om zijn doel te bereiken. Sinds hij zijn project begonnen is, is hij ook “strafpleiter” van zijn meester Bouterse.

Dew Baboeram gebruikt elk forum om de hoofdverdachte Bouterse te verdedigen, hij houdt altijd een vurig pleidooi voor zijn “meester”, terwijl hij zijn broer John Baboeram en de 14 andere burgers neerzet als coupberamers. De relatie tussen Bouterse en Sandew Hira is van Baas en knecht. Sandew Hira moet de opdrachten van zijn baas uitvoeren.

Sandew Hira vindt de verklaring van de familie heel pijnlijk nadat broers en zus publiekelijk afstand van hem hebben genomen. Heeft Dew Baboeram enig idee hoeveel pijn en verdriet hij de familie heeft bezorgd door zijn eigen broer te betichten voor het beramen van een coup tegen Bouterse? Hij toont geen greintje respect voor zijn eigen familie.

Idris Naipal

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG