UFO versus UWO

Print Friendly, PDF & Email

UFO: unidentified flying object is de Engelstalige benaming voor ongeïdentificeerd vliegend voorwerp, waarmee elk in de lucht waargenomen fenomeen wordt bedoeld waarvan de aard niet kan worden vastgesteld. (Wikipedia)

UWO: unidentified walking object is benaming voor ongeïdentificeerd lopend voorwerp, waarmee elk op de grond waargenomen mens wordt bedoeld waarvan het geslacht en of de burgerlijke staat niet kan worden vastgesteld. (‘Abu Achmed al-Bewaquf al-Surinami’)

Een toelichting op UWO.

In een opiniestuk in NCR Handelsblad pleit COC, de Nederlandse belangenorganisatie voor LHTB’s, om in het paspoort geen M of V te zetten voor een persoon die zich geen man of vrouw voelt, maar een X, dus geslacht onbekend.

Moslims met een ongeregistreerde, niet ingeschreven nikaah (huwelijk) staan bij de Burgerlijke Stand (het CBB) genoteerd als ongehuwd. Zijzelf vinden, denken, voelen en zeggen dat ze gehuwd zijn. Dus in alle documenten een X als burgerlijke staat zetten voor deze groep is helemaal geen slecht idee of voorstel. Het oprichten van een Meldpunt UWO’s op Surinaams Territorium (MUST) is ook geen slecht idee of voorstel naar analogie van de oprichting in 2009 van een Meldpunt UFO’s boven Surinaams Territorium (MUST).

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG