Reactie op artikel “Kruisland: samenwerking met ABOP is mogelijk in belang van land en volk”

Print Friendly, PDF & Email

Het doet me pijn als ik de reactie lees op Suriname Herald van oud-parlementariër Arnold Kruisland, dat Desi Bouterse c.q. de NDP aan de macht is gekomen dankzij Paul Somohardjo van de PL en Ronnie Brunswijk van de ABOP. Want óók de NPS onder leiding van Ronald Venetiaan is daarvoor medeverantwoordelijk.

In De Nationale Assemblee (DNA) had de PL vóór de verkiezingen van 2010 reeds gezegd dat als we als Nieuw Front bij elkaar zouden blijven, de NDP nooit zou winnen. Maar bij de laatste onderhandelingen over de verdeling van posities op de kandidatenlijsten bleek de PL er bekaaid vanaf te komen. Waarom zeg ik dat?
- In Nickerie was de PL groter dan de NPS. Toch eiste de NPS plek nummer 2 op en moest de PL genoegen nemen met nummer 4.
- In Coronie hebben we plek nummer 2 gevraagd, zodat we ons als PL konden waarmaken. Daarmee ging men niet akkoord; die plek ging naar de NPS.
- In Paramaribo, waar er zeventien beschikbare plaatsen waren, kreeg de PL als tweede grootste partij binnen de Nieuw-Front-combinatie slechts twee plekken.
- In Wanica is de PL sowieso groter dan de NPS. Toch kreeg de NPS plek nummer 3 en werd de PL verwezen naar plek nummer 5.
Is het dan een wonder dat uiteindelijk een breuk is ontstaan?

Toch heeft de PL nog voorgesteld om samen te gaan in dr- en rr-verband, omdat ook de PL als geen ander besefte dat een samenwerking meer winst zou opleveren en we tenminste voldoende dr- en rr-posities konden bemachtigen. Echter vond de NPS dat dit een valstrik was. En na de verkiezingsuitslag van 2010 werd duidelijk dat de PL het aan het juiste eind had. Waarom zeg ik dat?
- In Nickerie wist de PL in haar eentje een zetel te bemachtigen.
- In Coronie wist het Nieuw Front zonder de PL geen zetel binnen te halen.
- In Paramaribo sleepte de PL in haar eentje één zetel in de wacht.
- In Commewijne was de PL goed voor maar liefst twee zetels.
- In totaal behaalde de PL als zelfstandige partij zes zetels.

Het Nieuw Front haalde in totaal veertien zetels binnen, waarvan vier de NPS toebehoorden. De VHP had acht zetels, DA’91 en SPA elk één. Zelfs dan heeft de PL getracht samen met het Nieuw Front een samenwerking aan te gaan, door met de A-Combinatie samen te werken. De A-Combinatie had zeven zetels en de PL zes, wat het totaal bracht op dertien zetels. Het Nieuw Front, A-Combinatie en PL zouden samen dus 14 + 7 + 6 = 27 zetels hebben. De NDP had 22 zetels. DOE en Palu hadden elk een zetel. Wat gebeurde er echter?

Bij de verkiezing tot voorzitter van De Nationale Assemblee hebben twee leden van de A-Combinatie verraad gepleegd. Dat heeft oud-parlementariër Guno Castelen van de SPA kunnen aantonen middels gewaarmerkte stembriefjes. Geheel tegen de afspraken in hebben deze twee leden niet gestemd voor Paul Somohardjo, maar voor Jennifer Geerlings-Simons, die daardoor tot DNA-voorzitter werd verkozen. Het Nieuw Front, A-Combinatie en PL zouden samen 27 stemmen moeten hebben, met aftrek van de 2 stemmen van de toenmalige leden van de A-Combinatie, en met aftrek van 1 stem van Venetiaan, die toen nog president was. Tóch heeft de PL ook hier weer gedemonstreerd trouw te zijn aan de afspraken, want alle zes PL-leden hebben ondanks dit verraad gestemd op Ruth Wijdenbosch van de NPS, die daardoor DNA-ondervoorzitter werd.

Na de verkiezingen van 2010 heeft de PL zich aangesloten bij de Mega-Combinatie. De partij stelde zich op het standpunt, dat als zij met de toenmalige oppositie zou samenwerken (Nieuw Front/A-Combinatie), de verraders extra geaccommodeerd zouden worden en in de gelegenheid zouden worden gesteld een wippositie in te nemen. Dat was niet wat we wilden. Daarom hebben we gezegd: we gaan de regering gedogen. Bouterse heeft toen gesteld dat we drie ministeries mochten beheren, totdat hij in april 2014 de samenwerking stop zette, omdat hij de absolute macht naar zich toe wilde trekken en het ministerie van Binnenlandse Zaken in eigen beheer wilde.

Eigenlijk is de NPS getrapt in de val die de NDP voor haar heeft opgesteld. De NDP heeft een hetze gevoerd tegen de PL, en met succes, want anderen hebben deze hetze klakkeloos overgenomen en doen alsof het de PL is die chanteert. Alles bij elkaar genomen, is de NPS dus bijzonder debet aan het feit dat de NDP regeermacht heeft verkregen.

Maar het heeft geen enkele zin om elkaar de vinger te wijzen. Want dat is precies wat Bouterse en de NDP willen. En we moeten hen niet voeden. Laten we gezamenlijk identificeren wie de échte volksvijand is en ons volk in deze ellendige situatie heeft gebracht, waarin we nu verkeren. We hebben met z’n allen, in ieder geval degenen die met de NDP hebben samengewerkt, een dure les geleerd.

Ronny Tamsiran

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG