CLAD-onderzoek NVB drukt de politiek met de neus op de feiten

Print Friendly, PDF & Email

De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) heeft haar onderzoek bij het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) afgerond en de feiten liggen daar (zie: DWT van 23 januari 2018). Het advies van de CLAD is vrij duidelijk, namelijk de procureur-generaal (pg) inschakelen voor strafrechtelijk onderzoek. Iedereen kijkt nu wat de regering (lees: OWT en C-minister) verder gaat doen.

Zaken hebben een negatieve wending genomen, omdat politiek Suriname gefaald heeft om door middel van strategische wetgevingen en comptabele regels dit land te beschermen tegen corruptie (lees: politiek-bestuurlijke criminaliteit). Bestuurders krijgen alle ruimte om te doen en laten wat zij willen, waarbij eigen- en partijbelang prioriteit genieten boven het algemeen volksbelang. Hierdoor hebben door de politiek benoemde bestuurders door de jaren heen zichzelf, vrienden en hun politieke partij(en) verrijkt. Dit alles is gebeurd ten koste van het arme volk, dat steeds de buikriemen strakker moet trekken.

Ik ben het volkomen eens met de nieuwe Liberiaanse president George Weah, die bij zijn inauguratie op 22 januari 2018 het volgende heeft gezegd: 'de meest effectieve manier om de armen rechtstreeks te beïnvloeden en de kloof tussen rijken en armen te verkleinen, is om ervoor te zorgen dat publieke middelen niet in de zakken van overheidsfunctionarissen verdwijnen'.

Bij de NVB is de president-commissaris jarenlang ook de waarnemend directeur geweest. Dit betekent letterlijk dat de persoon zichzelf controleerde. Dit is comptabel ethisch onjuist. Een lid van de Raad van Commissarissen mag wel waarnemen bij ontsteltenis van de directeur, maar de president-commissaris moet uitgesloten worden. Hij/zij moet zijn controlerende taak op de directie kunnen blijven uitvoeren. Wanneer zo een president-commissaris corrupt is, zal hij/zij het benoemen van een permanente directeur altijd tegenwerken.

Wat de zaak nog erger maakt is dat deze zelfde persoon ook secretaris was van de TCT-minister. Deze hele situatie legt de kartelvormingen op de verschillende ministeries duidelijk bloot. Wanneer een bepaalde partij een ministerie krijgt toegewezen, dan maakt men het tot hun eigendom. Het is maar een kliekje die zich daar zit te verrijken door verschillende posten te bekleden. De buitenwereld mag niet weten wat er daar gebeurd, waardoor zelfs de president en vicepresident geen zicht hebben op wat zich op het desbetreffend ministerie gebeurd. Hoe kan één persoon drie topposities vervullen? Ik denk dat wij nog weten hoe het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (ROGB) is ontstaan? Het is letterlijk en figuurlijk ontstaan vanuit politiek chantage! Het is duidelijk dat ons hele politiek systeem aan evaluatie toe is. Deze zaken zijn alleen bij God en in Suriname mogelijk!

Na het op non-actief stellen (lees: van dienst vrijgestelde directeur) van de heer Romeo Simons als NVB-directeur in maart 2011 tot en met de aanstelling van de heer Guno Robertson in december 2015 was de president-commissaris ook de waarnemend directeur. In deze periode werd de heer Simons gewoon maandelijks uitbetaald. Dat een president-commissaris bijna vijf jaar heeft kunnen functioneren als waarnemend directeur, geeft duidelijk aan dat er sprake was van een bestuurlijke wanorde binnen zowel de directie, RvC en ministerie. Het geeft duidelijk aan dat er grote belangen speelden. Als ingrijpen van de toenmalige TCT-minister onmogelijk was, waar is het ingrijpen van de toenmalige president en/of vicepresident gebleven?

De huidige regering, die ook deel was van de vorige regering, moet zichzelf een spiegel voorhouden. De situatie bij de NVB is een test case geweest, maar helaas heeft zij er niet uitgeleerd. Dit is te bewijzen vanwege het feit dat bij de Scheepsvaart Maatschappij Suriname (SMS) de president-commissaris al maanden functioneert als waarnemend directeur. Daarnaast is deze persoon ook onderdirecteur op een ministerie. Ik ben wel benieuwd hoe deze persoon de twee volle directie dagtaken en zijn controlerende taak (op zichzelf bij de SMS natuurlijk) naar effectief vervuld. Regering, wees opgepast! Tweemaal dezelfde bestuurlijke fout maken is onacceptabel blunderen! Benoem liever vandaag dan morgen permanente directeuren op alle plaatsen waar er wordt waargenomen voor de president-commissaris.

Verder wil ik de regering adviseren om in alle RvC's bij alle parastatale bedrijven en stichtingen een CLAD-vertegenwoordiger te plaatsen, net zoals zij een vertegenwoordiger van de vakbond van het desbetreffende bedrijf hebben geaccommodeerd. Ook moeten er wettelijke kwalificaties komen waaraan personen moeten voldoen, voordat men zitting kan nemen in de raad. Als ik kijk naar bepaalde leden die zitting hebben in de verschillende raden, dan zie je duidelijk dat bij bepaalde benoemingen deskundigheid het onderspit heeft moeten delven. Ik ben ervan overtuigd dat als deskundigheid en het algemeen belang de boventoon voeren bij de bemensing van de verschilde raden, bedrijven als Bruynzeel en SML nooit 'dood' zouden gaan.

De Anticorruptiewet is een eerste goede stap, maar de uitvoeringsbesluiten moeten transparant zijn. Deze besluiten moeten worden opgesteld door integere en deskundige personen. Bestuurders moeten bij het aanvaarden van politieke functies al hun vermogen notarieel vastleggen. Elk jaar moeten zij een nieuw notarieel overzicht geven, zodat gecontroleerd kunnen worden of hun vermogen op duistere wijze is toegenomen. We hebben gezien dat vele personen tijdens of na een politiek ambt te hebben bekleed, plotseling ondernemer zijn geworden. Laten zulke personen het toegenomen vermogen transparant komen bewijzen. Een bekende gewezen minister tevens ex-parlementariër heeft meer dan een jaar terug aangegeven dat hij al zijn vermogen notarieel heeft laten vastleggen en riep andere politici op om zijn voorbeeld op te volgen. Maar dat is kinklare onzin! Waarom had hij het niet gedaan voordat hij in de politiek stapte? Toppunt van belachelijkheid!

Corruptie vindt plaatst, omdat de controlemechanismes onvoldoende of helemaal niet functioneren. Onze wetgeving en vooral de comptabele wetten moeten duidelijk worden herschreven, zodat het onmogelijk wordt om corruptie te kunnen plegen. Vooral hoe het land nu in financieel moeilijk vaarwater terecht is gekomen, moeten wij alert zijn en blijven. De verleiding is hoog, omdat bepaalde personen niet meer uitkomen met hun geld. Mensen zitten met hoge schulden en lege magen. Zulke personen zijn gemakkelijk te verleiden en te beïnvloeden. Van zulke personen maken de corruptelingen misbruik om het vuile werk te laten doen.

Ook straffen op corruptie moeten aanzienlijk worden verhoogd. In bepaalde landen staat op corruptie de doodstraf, maar in Suriname hebben wij geen doodstraf. Lange en levenslange gevangenisstraffen voor topbestuurders zouden wel op zijn plaatst zijn, omdat corruptie zorgt voor verarming van het onschuldige volk.

Vanwege het vele populisme in onze wetgeving is het uitbannen van corruptie een zware opgave. Al onze wetgeving die betrekking heeft op politici zijn voor verschillende interpretaties vatbaar. Daarom is het mogelijk voor onethische politieke machthebbers om ondeskundige relaties op verschillende strategische posten te accommoderen. Dit alles gaat ten koste van de vooruitgang van land en volk. Corruptelingen zijn egoïsten, vernietigen de toekomst van komende generaties en moeten daarom door middel van duidelijk harde wetgeving strategisch worden uitgeschakeld. Daarnaast mogen zij hun straf nimmer ontlopen. Daarom zie ik ook dat de CLAD-rapporten van Carifesta en de Naschoolse Opvang ook worden opgestuurd naar de pg.

Daarnaast zie ik graag dat er een onderzoek komt naar de ware toedracht van de aankoop van de verkeerde schoolboeken ter waarde van EUR 8,3 miljoen (houdt u mij ten goede, want dit bedrag is wat ik steeds hoor). Als de verantwoordelijken van de SRD 47 miljoen bij NVB hun straf niet mogen ontlopen, zal dat ook moeten gelden voor de verantwoordelijken van de EUR 8,3 miljoen (= SRD 76,36 miljoen op basis van een eurokoers van 9,2).

Daarnaast hebben wij de Naschoolse Njang Patu waarbij bijkans SRD 128 miljoen is verdampt. De regering doet er goed aan om te voorkomen dat de gemeenschap het gevoel krijgt dat men een heksenjacht is begonnen op voormalige coalitiepartners. Iedereen weet dat TCT in de periode 2010-2015 werd beheerd door een gewezen coalitiepartner. Dus de hele case van NVB regardeert zo goed als zeker alleen kopstukken van die partij.

Maar bij de Naschoolse Opvang, Carifesta en de aankoop van schoolboeken waren kopstukken van alle coalitiepartners in periode 2010-2015 betrokken. Partijgenoten mogen dus nimmer in bescherming worden genomen voor het rijden van een scheve schaats. Corruptie plegen is geen fout, maar een kardinale blunder, omdat het doelbewust wordt gepleegd voor persoonlijk gewin ten koste van het algemeen belang. Dus gelijke monniken, gelijke klappen! Hierdoor zal de bevolking de zo door de president van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie, de heer Desiré Delano Bouterse, beloofde kruistocht tegen corruptie in 2010 daadwerkelijk zien.

Ruben Ravenberg, Ph.D, MBA
rub_rav@yahoo.com

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG