Breek het partijkartel open!

Print Friendly, PDF & Email

Ik citeer uit het artikel ‘CLAD-onderzoek NVB drukt de politiek met de neus op de feiten’ d.d. 24 januari 2018 aan de hand van Ruben Ravenberg op Suriname Herald, link https://www.srherald.com/ingezonden/2018/01/24/clad-onderzoek-nvb-drukt-de-politiek-met-de-neus-op-de-feiten/.

“De Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) heeft zijn onderzoek bij het Nationaal Vervoer Bedrijf (NVB) afgerond en de feiten liggen daar (zie: DWT van 23 januari 2018). Het advies van de CLAD is vrij duidelijk, namelijk de procureur-generaal (pg) inschakelen voor strafrechtelijk onderzoek. Iedereen kijkt nu wat de regering (lees: OWT en C-minister) verder gaat doen.

Zaken hebben een negatieve wending genomen, omdat politiek Suriname gefaald heeft om door middel van strategische wetgevingen en comptabele regels dit land te beschermen tegen corruptie (lees: politiek-bestuurlijke criminaliteit). Bestuurders krijgen alle ruimte om te doen en laten wat zij willen, waarbij eigen- en partijbelang prioriteit genieten boven het algemeen volksbelang. Hierdoor hebben door de politiek benoemde bestuurders door de jaren heen zichzelf, vrienden en hun politieke partij(en) verrijkt. Dit alles is gebeurd ten koste van het arme volk, dat steeds de buikriemen strakker moet trekken. [….]

Bij de NVB is de president-commissaris jarenlang ook de waarnemend directeur geweest. Dit betekent letterlijk dat de persoon zichzelf controleerde. Dit is comptabel ethisch onjuist. [….]

Wat de zaak nog erger maakt, is dat deze zelfde persoon ook secretaris was van de TCT-minister. Deze hele situatie legt de kartelvormingen op de verschillende ministeries duidelijk bloot. Wanneer een bepaalde partij een ministerie krijgt toegewezen, dan maakt men het tot hun eigendom. Het is maar een kliekje dat zich daar zit te verrijken door verschillende posten te bekleden. De buitenwereld mag niet weten wat er daar gebeurt, waardoor zelfs de president en vicepresident geen zicht hebben op wat zich op het desbetreffende ministerie gebeurt. Hoe kan één persoon drie topposities vervullen?…….Het is duidelijk dat ons hele politiek systeem aan evaluatie toe is. Deze zaken zijn alleen bij God en in Suriname mogelijk!” [einde citaat]

Het kernwoord in het hierboven geciteerde is kartelvorming: een kliekje dat zich zit te verrijken door verschillende posten te bekleden.

Thierry Baudet, voorzitter van de Nederlandse politieke partij Forum voor Democratie (FvD), zegt wat het partijkartel is: “Ze verdelen de markt (posten, functies) en houden de macht in eigen handen.” Dus kartelvorming of partijkartel komt niet alleen in Suriname voor, maar ook in Nederland.

De FvD heeft kartelbestrijding tot haar speerpunt gemaakt. Ik citeer uit haar website, link https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/kartel-bestrijding.

“Het belangrijkste agendapunt van Forum voor Democratie is wat wij ‘kartelbestrijding’ noemen: het partijkartel moet worden doorbroken. Circa tienduizend kartelleden draaien rond in de bestuurlijke baantjescarrousel: zij vormen het grote probleem van ons land. Hun belangen zijn vaak tegengesteld aan de belangen van de Nederlandse bevolking. Ze werken voor zichzelf – niet voor het land.

Forum voor Democratie stelt een pakket aan maatregelen voor die we vatten onder de noemer ‘openbreken van het partijkartel’. Zo dient er een onmiddellijke stop te komen op partij-politieke benoemingen. Niet alleen zijn deze benoemingen slecht voor Nederland, deze praktijk is ook regelrecht in strijd met artikel 3 van de Grondwet – dat bepaalt: ‘Alle Nederlanders zijn op gelijke voet in openbare dienst benoembaar.’ Forum voor Democratie wil gewoon de beste persoon voor de positie, ongeacht politieke voorkeur. Er is voldoende talent aanwezig in Nederland, maar dat krijgt door het partijkartel nu geen kans. Dus: open sollicitaties!”

Ravenberg schrijft: “Het is duidelijk dat ons hele politiek systeem aan evaluatie toe is.” Ook Baudet vindt dat het Nederlandse politieke systeem aan evaluatie toe is. In dat kader heeft hij in januari 2017 een boek uitgegeven getiteld ‘Breek het partijkartel!’, waarin hij betoogt “dat het 19e-eeuwse bestuursmodel dat we nog altijd in hoofdlijnen hebben, een structuurprobleem kent: kartelvorming. De politieke elites zien het niet, omdat ze er middenin zitten. Maar de kiezer haakt af. Referenda vormen een unieke en noodzakelijke aanvulling op het systeem – niet om de representatieve democratie af te schaffen, maar om haar te corrigeren waar zij niet representatief meer is.”

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG