45.000 of 54.000 of 60.000?

Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

“Thans meer dan 45000 ambtenaren”, kopte Actionnieuws Suriname op 3 augustus 2015. “Er zijn ruim 54.000 ambtenaren”, meldde Suriname Herald in haar artikel ‘Spookambtenaren moeten tot het verleden gaan behoren’ op 14 juli 2015. “Bijkans 60.000 personen (bron: Jaarplan 2017) vormen samen het ambtenarenapparaat”, was te lezen in een artikel in Dagblad Suriname op 3 januari 2018.

Hoeveel ambtenaren telt Suriname precies casu quo welk getal is het juiste?

De minister van Financiën had in december 2017 in het parlement medegedeeld uiterlijk eind januari 2018 een totaaloverzicht te zullen presenteren van het ambtenarenbestand aan de hand van het databestand van Cebuma (Centraal Bureau Mechanisme Administratie).

“Het Ministerie van Financiën komt uiterlijk eind januari 2018 met een totaaloverzicht van het ambtenarenbestand. Deze mededeling deed Financiën-minister, Gillmore Hoefdraad, afgelopen week in het parlement.” Lees meer hier: https://www.srherald.com/suriname/2017/12/18/minister-hoefdraad-regering-komt-eind-januari-2018-met-overzicht-ambtenarenbestand/

Ik heb de locale nieuwssites gecheckt, maar heb niets gevonden dat de aanbieding/openbaarmaking van voornoemd overzicht op 31 januari is geschied door de Financiën-minister. Of dat de minister uitstel heeft gevraagd.

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG