Politieke zet of kleinzieligheid van de president

President Bouterse tijdens het verlaten van de vergadering van De Nationale Assemblee. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

De president moet verantwoording afleggen in het parlement. “If yu no man, libi a sturu dan ye gwe,” zei VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien. Hierop, na een tijdje, verlaat president Desi Bouterse de DNA-vergaderzaal. Dit is onbegrijpelijk en niet te volgen. Als een assembleelid zo een opmerking maakt en de president voegt de daad bij het verzoek, dan is het assembleelid heel erg bevoegd of machtiger dan de voorzitter van DNA. Gajadien heeft zich niet beledigend geuit, maar heeft een statement gemaakt en als je het letterlijk vertaalt is er niets mis mee. Dit is niet te vergelijken met wat het ABOP-lid destijds heeft gedaan om de president uit de zaal te krijgen.

Alle opmerkingen of gedragingen van de NDP jegens Gajadien kunnen in de prullenbak worden geplaatst en heeft generlei waarde anders dan een geslijm. Het instituut van de president is helemaal niet aangevallen of beledigd zoals de coalitie stelt. Men moet ook niet vragen om bescherming van het instituut in DNA want daar is de president mansgenoeg om over te antwoorden of zich te verdedigen. Wellicht zal de president zelf boos zijn op de NDP met hun geslijm om zogenaamd in de bres te springen want juist hun punt van orde geeft versterking dat de president kleinzielig heeft gehandeld. De president had namelijk een andere agenda voor zijn daad. Verder is de voorzitter van DNA in haar positie aangetast want niet zij, maar een assembleelid heeft de president de zaal uitgezet. De voorzitter had Gajadien tot de orde moeten roepen op zijn onbevoegd gedrag en zij had de president moeten bevelen om de opdracht niet uit te voeren.

Een stukje verdergaand is dat de president een militair is geweest en een militair kan wel tegen een ‘odo’ of tegen een nietszeggende opmerking van Gajadien. De opmerking slaat nergens op boven het gedrag van de president. Dit toont zwakte en kleinzieligheid aan.

Met nu het tweede voorval kan dus elk assembleelid de president zover krijgen om het parlement te verlaten. Nergens op de wereld zie je zulk gedrag. De president dient zich verdedigen en als het niet kan, dan zal de partij van hem in de verdediging moeten ingaan op de onderwerpen. Kennelijk was het gewoon teveel voor de president want hij had al een fout gemaakt dat hij niets wist over het sturen van de Brokopondo-overeenkomst naar het parlement, terwijl zijn regering dat beloofd had. Hiervoor is hij ook getikt door de voorzitter. Verder ook nog de confrontatie met het vermeende financiële schandaal van de NDP, dacht de president dat het wijs was om liever te gaan dan te blijven, dat was zijn agenda.

De president is Gajadien juist dankbaar voor zijn opmerking c.q. verzoek en heeft dat direct aangegrepen en eieren voor zijn geld gekozen om het gebouw te verlaten voordat er zich nog meer taferelen zouden voordoen die hem voor clown zouden plaatsen. Dus wel strategisch en politiek juist om de zaal te verlaten, maar onwijs om het te doen op de opmerking van Gajadien omdat het te hilarisch verwoorden is.

Nu kan ook de vraag worden gesteld aan de president waarom hij geen gehoor geeft aan oproepen van diverse geledingen in de maatschappij om het kabinet of de functie te verlaten. Waarom legt hij dat verzoek naast zich neer? Waarom wel ingaan op een oproep van één assembleelid. Gajadien, als lid van DNA, kan nu stellen dat de president wel ingaat op zijn oproep, maar alleen doet hij dat al te letterlijk en niet wat hij heeft bedoeld. Hij is zoals gevraagd wel opgestaan van zijn stoel, …libi a sturu dan ye gwe, om weg te gaan zoals gevraagd, maar Gajadien bedoelde natuurlijk om afstand te doen van de presidentsstoel.

Al bij al een grote poppenkast en toneelopvoering in de zaal waar er gewerkt moet worden voor het volk. Mensen worden betaald voor toneelspel als DNA het niet meer voor elkaar kan krijgen om de president terug te halen in DNA voor behandeling van de begroting op een wijze zoals het hoort.

Dergelijke optredens maken dat de jeugd en het buitenland noch de regering noch DNA noch het volk meer serieus neemt en is uiteraard ook het respect ver te zoeken.

Hein Taus

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG