1 mei boodschap van ‘Triple A’

Print Friendly, PDF & Email

Vanwege de hoge inflatie in Suriname – wij hadden in 2016 de derde hoogste inflatie ter wereld – kregen of krijgen overheidsambtenaren een belastingvrije koopkrachtversterking van SRD 500 per maand. Was of is de overheid bij het toekennen van voornoemde koopkrachtversterking bang voor de inflatiespook? Nee, dus.

Hierbij worden de werkgevers in de particuliere of private sector dringend doch beleefd gevraagd ook hun werknemers een koopkrachtversterking te geven van SRD 500 per maand. Wees helemaal niet bang voor de inflatiespook, ook al krijgen wij bankbiljetten van SRD 5 miljard of SRD 100 biljoen, zoals dat toentertijd het geval was met het papiergeld in Zimbabwe onder leiding van Robert Mugabe (ex-moederland de schuldige).

Er wordt van harte gehoopt dat het bedrijfsleven de discriminatie wegwerkt door gehoor te geven aan de hierboven genoemde noodkreet.

Ik besluit met de slogan van de politieke partij de VHP: “Wrokomans, ga voor jullie rechten en niet voor kruimels.” Zie deze link https://www.srherald.com/suriname/2018/04/29/vhp-wrokomans-ga-voor-jullie-rechten-en-niet-voor-kruimels/

‘Triple A’ (Ahmad Amjad Ali Jhawnie)

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG