Kwestie bouw AMC-SU versus kwestie bouw WMC

Print Friendly, PDF & Email

“NDP-waarnemend fractieleider Amzad Abdoel heeft de regering gevraagd om zo snel mogelijk een Clad-onderzoek in te stellen in de kwestie van de stopzetting van de financiering van de bouw van het Academisch Medisch Centrum Suriname (AMC-SU) door de Islamic Development Bank (IsDB). De IsDB heeft afgezien van de financiering van de bouw voor US$ 70 miljoen vanwege de afwijkingen die geconstateerd zijn in het ontwerp.

Abdoel zegt dat er een strafrechtelijke vervolging moet komen, indien er sprake zou zijn van corruptie. Hij merkte op dat de regering maatregelen moet treffen tegen de personen die direct en indirect betrokken zijn bij de voorbereiding van de uitbreiding van het Academisch Medisch Centrum (AMC) en bouw van de RGD-poliklinieken waar het behoorlijk mis is gegaan.

Volgens Abdoel heeft de nalatige houding van personen die betrokken waren bij het project ervoor gezorgd dat Suriname schade heeft geleden. Daarnaast is Suriname te kijk gezet in de wereld. Hij eist dat er onmiddellijk maatregelen genomen moeten worden tegen betrokkenen.

Ook andere assembleeleden hebben dinsdag tijdens de openbare vergadering de regering om opheldering gevraagd in deze zaak. Het nieuws kwam als donderslag bij heldere hemel, nadat de IsDB de regering duidelijk heeft gemaakt de financiering van de bouw van het AMC stop te zetten.”

Lees verder op Suriname Herald d.d. 16 mei 2018, link https://www.srherald.com/suriname/2018/05/16/abdoel-wil-clad-onderzoek-in-kwestie-financiering-amc-su/

Naar aanleiding van het bovenstaande vraag ik de regering om de kaken stijf op elkaar te houden. De vragen en op- en aanmerkingen van assembleeleden zijn voor de bühne. Niet voorniemandal heeft de huidige president, toen hij nog parlementariër was, het Surinaamse parlement vergeleken met een poppenkast.

Ik citeer in zijn geheel het nieuwsbericht ‘1,4 miljoen euro voor ziekenhuis Wanica ‘verdampt’ d.d. 9 mei 2014, dus vier jaar geleden, op een lokale nieuws- en opiniesite.

“De bouw van het ziekenhuis in Wanica gaat door,” heeft vicepresident Robert Ameerali donderdag gezegd tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee. De Chinese regering is akkoord gegaan met de financiering van de instelling voor 24 miljoen euro.

In het bedrag zit het ontwerp, de bouw en de financiering van het totale project. Ameerali zegt dat eerder aan een groep architecten 1.4 miljoen euro is betaald om in opdracht van de regering een voorstudie te doen. Hij heeft meegedeeld dat dit bedrag hoger zou zijn geweest als de Raad van Ministers geen schikking kon treffen met de consultants. Naderhand is besloten af te wijken van het plan van de groep architecten en is de regering akkoord gegaan met het voorstel van China om het project volledig op zich te nemen.

Nieuw Front (NF)-parlementariërs willen het naadje van de 1,4 miljoen euro weten. Dit bedrag is nergens opgebracht en is afgezien van het plan, waarvoor het geld is betaald. NF-fractievoorzitter Radjkoemar Randjietsingh en fractiegenoten Mahinder Jogi en Asiskumar Gajadien zeggen dat er hier sprake is van verspilling en corruptie. Volgens Randjietsingh wordt gewoonlijk voor zo een beleidsproject een programma van eisen opgesteld. Daarin wordt precies aangegeven wat de behoefte is, de geraamde kosten en wordt er een project-ontwerp gemaakt.

Waarom de regering besloten heeft nu volledig af te wijken van het plan van de groep van architecten is volgens de NF-oppositie onduidelijk en hebben zij geen afdoend antwoord gekregen van de regering op vragen die zijn gesteld. Uit verkregen informatie van de oppositieleden zou de regering hebben geprobeerd China de 1,4 miljoen euro te laten betalen. China zou dit echter hebben geweigerd en hebben aangegeven dat het al alles in zijn pakket heeft opgenomen. De oppositie zegt dat ze deze kwestie niet zo zal laten en zal er terug op komen. Ameerali zegt dat het Ministerie van Volksgezondheid nadere informatie zal verstrekken als dat gewenst is. Jogi merkte later in de vergadering op dat de regering op deze manier tal van constructies bedenkt om gelden van de gemeenschap op onverklaarbare wijze te ontvreemden.”

Noot: volgens een nieuwsbericht zal de opening van de Wanica Medical Center ongeveer eind september 2018 plaatsvinden; volgens een ander nieuwsbericht in elk geval vóór de verkiezingen van 2020.

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG