Politieke (vakbond)acties moeten het leerproces van onze kinderen niet frustreren

Print Friendly, PDF & Email

De NDP-vrouwen hebben met argusogen en diepe bezorgdheid de verschillende acties van Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) gevolgd. Wij vrouwen aangesloten bij de Nationale Democratische Partij (NDP), zullen niet langer aan de kantlijn blijven als het gaat om de toekomst van onze kinderen.

Een nieuw schooljaar staat voor de deur. Elke ouder, ook die beroepsopvoeders zijn, zullen het met ons eens zijn dat elke eerste schooldag een belangrijk momentum voor elk kind markeert. Kinderen kijken reikhalzend uit om te weten of zij met hun vriendjes en vriendinnetjes in een klas zitten en wie hun juffrouw of meester is.

Dit mooi moment in de schoolcarrière van elk kind zullen wij niet laten afsnoepen door vakbondsacties met politieke motieven, stelt de NDP-vrouwenbeweging. De BvL en de ALS hebben het afgelopen schooljaar op verschillende momenten onze kinderen van onderwijs onthouden vanwege de eis voor herwaardering. Na de herwaardering eist de BvL thans ook de 25 procent loonsverhoging die aan ambtenaren is uitgekeerd, ondanks het feit dat onderwijsgevenden uit het Functie-informatiesysteem van de Overheid (Fiso), op eis van de BvL, gehaald zijn.

Tot overmaat van ramp grijpt de BvL een intern besluit en instructie van onderwijsminister Lilian Ferrier inzake het ontheffen van het hoofd Examenbureau aan, om tot actie te kunnen overgaan. Deze zaak betreft echter geen vakbondsaangelegenheid.
BvL en ALS geven aan geen politiek te drijven, maar gezien de recente ontwikkelingen, waarbij de organisatie Mama Sranan Wiki (een verlengstuk van de voornoemde organisaties) oproept tot een volksprotest, is duidelijk te merken dat deze vakbondsacties politiek gemotiveerd zijn met de kennelijke bedoeling te destabiliseren.

Het kinderrechtenverdrag gebiedt actoren, dus niet alleen de werkgever, om een zodanige klimaat te scheppen dat onze kinderen hun recht op onderwijs te allen tijde gewaarborgd is. De aangekondigde acties ontnemen voor de zoveelste keer dit recht van onze kinderen. Voorts streeft ons land ook naar het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) waarin het belang van toegang tot onderwijs duidelijk gearticuleerd is in SDG 4.

Wanneer wij als land het kinderrechtenverdrag onderschrijven en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in ogenschouw nemen, kunnen wij als ouders niet meer aan de kantlijn staan toekijken dat het leerproces van onze kinderen voor de zoveelste keer wordt verstoord en wel om politieke redenen. Kinderen behoren in een rustig en stimulerend milieu onderwijs te genieten. Wanneer er teveel onzekerheid is, werkt het door op de prestaties van de kinderen en zo ook de kwaliteit van het onderwijs en daarmee het ondermijnen van de belofte voor de voorspoedige toekomst van ons geliefd land.

Met inachtneming van het vorenstaande willen wij vrouwen van de NDP tevens ouders benadrukken dat wij een goede en rustige start van het nieuwe schooljaar willen en geen onnodige onzekerheid binnen het onderwijsproces van onze kinderen wensen. Indien er onderbrekingen zijn, zal de realisatie van de gestelde doelen door de regering om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren via het MinOWC moeilijk te bereiken zijn. Wij willen tevens benadrukken dat wij als ouders niet meer passief zullen toezien dat onze kinderen de benadeelden worden te midden van een politieke strijd die wordt gevoerd.

Dit gezegd hebbende, willen wij ons haasten om ook de regering op te roepen de afspraken (die nog openstaan) gemaakt met de leerkrachten op korte termijn na te komen en wij doen van deze plaats uit een oproep aan de leerkrachten en de ouders om het kind centraal te stellen en gezamenlijk te streven naar een stakingsvrij schooljaar.

NDP Young Women Leadership Council

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG