Ferrier moet pad van confrontatie verlaten

Minister Lilian Ferrier. Foto: Suriname Herald
Print Friendly, PDF & Email

Net als andere ambtenaren en werknemers van bedrijven, lijden ook de leerkrachten onder de funeste financieel-economische situatie van het land, die door deze regering is gecreëerd. Door het conflict tussen onderwijsminister Lilian Ferrier en de onderwijsbonden BvL en ALS onder leiding van Wilgo Valies, heeft de vakbond besloten op maandag 1 oktober in staking te gaan.

Vicepresident Ashwin Adhin heeft intussen een brief gestuurd naar de BvL en ALS, waarin hij aangeeft dat indien de vakbonden afzien van de staking, hij een gesprek kan arrangeren voor dinsdag 2 oktober met onderwijsminister Lilian Ferrier. Deze brief van Ashwin Adhin is een pressie- en chantagemiddel; hij wil dat de staking niet doorgaat. De vicepresident moet geen chantagemiddel gebruiken, maar opdracht geven aan onderwijsminister Ferrier, om de tafel te gaan zitten met de vakbonden.

De krampachtige en halsstarrige houding van de onderwijsminister om niet te praten met de vakbonden over een aantal knelpunten is geen gezonde zaak. Het lijkt op vol onbegrip, arrogantie en koppigheid van de onderwijsminister voor de knelpunten van de leerkrachten.

Ferrier die op ramkoers ligt, is helemaal niet geschikt voor de functie van minister.

Wil de onderwijsminister soms met haar halsstarrige en koppige houding, de vakbonden (lees: Wilgo Valies) laten merken dat zij de baas is van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC)? Het zou van goed fatsoen getuigen als de onderwijsminister zo spoedig mogelijk in dialoog treedt met de leiding van de vakbonden. De regering c.q. de onderwijsminister moet het pad van confrontatie verlaten en met de BvL en ALS in dialoog treden om escalatie te voorkomen.

Het gebruik van gespierde taal door beide partijen zal de zaak verergeren. Het intimideren en dreigen met ‘no work, no pay’, als de leerkrachten op maandag 1 oktober niet verschijnen op de scholen, is olie op het vuur gooien. Het is helemaal niet verstandig van de minister om zulke opmerkingen te maken, hiermee zorgt ze voor meer problemen. Het fenomeen ‘no work, no pay’ heeft in het verleden nooit gewerkt en deze keer zal het ook niet anders zijn. De poging van de minister om ‘no work, no pay’ toe te passen, zal tevergeefs blijken.

Wij hebben geen arrogantie en stoerdoenerij nodig met alle nadelige consequenties voor de scholieren en samenleving. De minister doet er beter aan om samen met de vakbonden na te gaan hoe zij de huidige problemen in het onderwijs het hoofd kunnen bieden. Zij moet ook te allen tijde bereid zijn om te luisteren naar de vakbonden om het onderwijsproces op spoor te brengen.

De uitspraak van de minister dat leerkrachten ‘weave’ kopen met het geld dat bestemd is voor permanente educatie, is onnozelheid en brutaliteit van de minister. Het gaat onderwijsminister Lilian Ferrier helemaal niet aan wat de leerkrachten met hun geld doen. Stel eens voor dat ik zou bepalen voor de minister dat ze met haar geld geen weave of een bepaald merk ondergoed mag kopen. Dat zou een zeer verregaande brutaliteit van mij zijn. Gelukkig heeft de minister ingezien dat ze fout was en haar excuses aangeboden.

Idris Naipal

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG