Lenen waarvoor?

Print Friendly, PDF & Email

Leningen zijn nu orde van de dag. Althans dat wil deze regering. Lenen is een goede zaak en elk land moet lenen, wil je het land ontwikkelen. Alleen de lening moet goed gefundeerd zijn en moet in het belang zijn van het land. De meeste leningen worden gedaan om in projecten te investeren die terug te verdienen zijn en die het land helpen ontwikkelen. Leningen zijn voor urgente en niet urgente projecten bedoeld.

Nu wil de regering US$ 205 miljoen lenen voor de verdere ontwikkeling van de Johan Adolf Pengel Internationale Luchthaven. Wat is er zo urgent aan dit project? Wat zouden wij kunnen verdienen om nu in een financiële crisis dit project te laten voortgaan? Komt er eindelijk een slurf voor de passagiers om in een vliegtuig te stappen? De slurf is voor effectiviteit en snelheid. Is die nu nodig met het aantal landende en vertrekkende toestellen? Meer landingsbanen of grotere vertrek- en aankomsthallen zijn op dit moment ook niet nodig. De basis voor dit soort zaken zijn geeneens nog geregeld, lees: toerisme!

Terwijl het obligoplafond voor de staatsschuld al is bereikt, is het deze regering die nu al goedkeuring geeft voor het project wetende dat er geen geld hiervoor is. Dit kan absoluut niet. De regering hoort prioriteiten te verlenen als stuurman en geen regels te vertrappen. Als het plafond al is bereikt dan kun je niet inbeuken in het plafond. Maar de volgorde is zelfs verkeerd. De regering weet dat het obligoplafond al is bereikt en dat als er toch überhaupt geleend moet worden, zij eerst toestemming nodig heeft van het parlement. Dit is een vorm van intimidatie door dit eerst te doen en leden van het parlement erop te wijzen dat er geen weg terug is…althans dat denken ze.

Deze vorm van handelen is terug te voeren naar de uitlating van een NDP-lid dat coalitieleden de vergaderingen moeten bezoeken of beter gezegd nu ze weten dat er goedkeuring nodig is voor deze lening horen ze te komen om voor te stemmen, omdat de regering het al heeft goedgekeurd. Is dit geen intimidatie? Ook al is het de coalitie die alleen zal voorstemmen, het zal het parlement in totaliteit zijn dat verantwoordelijk en medeplichtig is geweest voor de toestemming aan de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, om het obligoplafond verder te overschrijden. Wat zijn de corrigerende en handhavingsmaatregelen op dit stuk, ook al is er een meerderheid voor de zittende regering? Hier zal een ontwerpwet voor moeten komen om machtsmisbruik te voorkomen.

Overigens is dit maar een methode om de lening te krijgen, maar gaat het alleen maar om een ‘ja- of nee-stem’ in De Nationale Assemblee (DNA)? Hopelijk zijn de plannen op papier en is de begroting er voor een stevige discussie. Op basis van de discussie en de begroting zal juist naar voren komen of deze aanbesteding nuttig is op dit moment en of er een controle-orgaan is op de uitbesteding van de lening. Het is toch niet verkeerd te denken dat met de komende verkiezingen er veel geld nodig is en dat er zeer veel projecten zullen komen en dus leningen om misschien het geld te gebruiken voor verkiezingsdoeleinden?

Er zal dus omgekeerd gewerkt moeten worden vanuit het parlement. Maak de toezichtorganen bekend en hoe de werkwijze zal zijn en wellicht komen de leningen dan niet meer. Met het oog op financieringen voor de verkiezingen wil altijd de regerende partij de verkiezingen winnen en zijn overtredingen, manipulaties, wetswijzigingen en fraude op zijn minst en zachts gezegd zijn te verwachten.

Ook wetswijzigingen voor de verkiezing zijn verwachtbaar om de zittende regering in het zadel te houden. In Venezuela zijn deze soort zaken standaard, maar ook protesten van het volk zijn verwachtbaar. In DNA zal er een wet moeten komen die aangeeft dat een regering vlak voor de verkiezingen geen grote projecten mag uitvoeren.

Als het parlement vanwege de minderheid zaken niet kan tegenhouden dan is er nog een wil van het volk in een democratisch bestel…

Hein Taus

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG