Opdeling district Marowijne nader bekeken

Print Friendly, PDF & Email

Eindelijk is voor velen de kogel door de kerk. Het district Marowijne wordt daadwerkelijk opgedeeld in twee bestuursressorten, te weten: Albina en Moengo. Bestuursressort Albina omvat de ressorten Mungo-Tapu, Albina en Galibi. Bestuursressort Moengo omvat de ressorten Wanhatti, Moengo en Patamacca. Hierdoor wordt dit district binnenkort geleid door twee districtscommissarissen, te weten: Freddy Daniël en Kenya Pansa.

Afgelopen weekend was ik in het district Marowijne. De vragen die steeds bij velen opkomen zijn: Wat is er zo complex in dit district om het in twee bestuursressorten op te delen? Is er weer sprake van populistische accommodatie van partijloyalisten?

Persoonlijk zie ik het belang van de aanstelling van twee districtscommissarissen voor dit district niet. Mijn conclusie is dat men duidelijk bezig is met het accommoderen van enkele partijloyalisten op zeer populistische wijze. Indien de huidige districtscommissaris Freddy Daniël het werk niet aankan, moet hij gewoon worden vervangen. Men moet niet proberen het bestuurlijk niveau van het district Marowijne naar het ontwikkelingsniveau van de districtscommissaris te brengen, want dat is er nu feitelijk is gebeurd. Men had juist het ontwikkelingsniveau van de districtscommissaris moeten optrekken naar het vereiste niveau, waardoor hij het district kon overzien en besturen. Als zijn huidige ontwikkelingsniveau niet verder omhoog kan dan maar wegwezen. Men is duidelijk bezig zowel de functie van districtscommissaris als het bestuurlijk niveau van het district uit te hollen.

Helaas moet ik constateren dat vanwege de politiek ik duidelijk het gemis ziet van de waarachtige en respectabele districtscommissarissen als mr. Richenell Libretto en wijlen mr. Bas Ahmadali. Mijn vader (78 jaar nu) is jaren chauffeur geweest van gewezen districtscommissaris mr. Richenell Libretto. In 1984 heeft hij zijn werk als chauffeur van de districtscommissaris voortgezet op het commissariaat Marowijne in Albina.

Geruchten, waarvan ik hoop dat ze niet op waarheid berusten, doen de ronde dat de huidige districtscommissaris van Marowijne tijdens zijn periode in Para de chauffeur was van gewezen districtscommissaris Jerry Miranda. Bij de aanstelling van de heer Jerry Miranda als waarnemend districtscommissaris van Marowijne heeft hij zijn chauffeur gepromoveerd tot districtssecretaris van het ressort Albina. Na het vertrek van de heer Miranda als waarnemend districtscommissaris van Marowijne heeft hij ervoor gezorgd dat ‘zijn mannetje Fred’ districtscommissaris van Marowijne is geworden. Als deze geruchten op waarheid berusten, dan weten wij daadwerkelijk waar de oorzaak ligt van de opdeling van dit district in twee bestuursressorten. Een promotie van chauffeur tot districtscommissaris moet parallel lopen met een studie- en ontwikkelingstraject om van het denkniveau van een chauffeur te komen tot het vereiste denkniveau van een districtscommissaris. Helaas kan eenieder naar goed vinden van de politieke machthebbers elke politieke functie bekleden, omdat de functieprofielen niet wettelijk zijn vastgesteld.

Het is overduidelijk dat het de hoogste tijd is om wettelijke functieprofielen vast te stellen voor een belangrijke functie als districtscommissaris. Verder vind ik dat het opdelen van districten in meerdere bestuursressorten via een door onze DNA goedgekeurde wet moet plaatsvinden. De regering mag nooit eigendunkelijk zulke verre gaande besluiten nemen zonder DNA te raadplegen. Jammer dat de regering niet zo voortvarend is om de Anti-corruptiewet en de Wet Bescherming Woon- en Leefgebieden af te kondigen.

Enkele markante zaken die opvallen in het district Marowijne zijn:
– De verlichting en het onderhoud van de Oostwestverbinding vanuit Paramaribo stoppen precies bij het grensbord van de districten Marowijne en Commewijne. Na Commewijne zijn de gehele bermen en verkeersborden overwoekerd door onkruid en is het ’s avonds pikdonker, wat zeer levensgevaarlijk is.

– Op de hoek van de Luitenant Weyneweg en Wilhelminastraat is er nauwelijks een meter verwijderd van de straat een groot kolosaal gebouw neergezet door Chinezen tijdens het bewind van de heer Miranda. Vele Albinezen hebben geklaagd in verband met de verkeersveiligheid, maar helaas was het aan dovemans oren. Iedereen kan direct zien dat dit gebouw niet voldoet aan de bouwvoorwaarden van het Ministerie van Openbare Werken, Toerisme en Communicatie. Dit geval zal grondig moeten worden onderzocht door de autoriteiten.

– In de Kapplerstraat en een gedeelte van de Wilhelminastraat in Albina waren alleen maar dienstwoningen wat aangeeft dat deze percelen staatseigendommen zijn. Momenteel zijn percelen in de Kapplerstraat uitgegeven aan derden, waaronder Chinezen. Op het adres waar ik in deze straat een deel van mijn jeugd heb doorgebracht is momenteel een kolossaal gebouw gerezen die eigendom is van Chinezen. Dit geval zal ook grondig moeten worden onderzocht door de autoriteiten. Er schijnen overduidelijk zaken plaats te vinden die het daglicht niet schuwen.

– Wijlen districtcommissaris Theo Sondrojoe had twee graafmachines aangeschaft voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden in de ressorten Albina en Moengo. Na zijn dood zijn deze graafmachines ‘spoorloos verdwenen’ uit het district. Volgens ingewonnen informatie zijn de graafmachines niet terug in het district, terwijl wijlen districtcommissaris Sondrojoe mij persoonlijk had gezegd dat hij met de graafmachines zijn uitgaven zou drukken. Daarnaast kon hij beter inspelen op de gevallen van wateroverlast in de verschillende woonwijken. De autoriteiten moeten ten eerste weten door wie de opdracht is gegeven om deze graafmachines uit het district te halen, ten tweede waar deze graafmachines nu zijn en ten derde waarom men ze uit het district heeft gehaald. Verder moet men gaan onderzoeken door welk€ persoon/bedrijf er trenzen werden opgehaald na de ‘verdwijning’ van de graafmachines, want dat schijnt vermoedelijk geen ‘zuivere koffie’ te zijn en riekt naar corruptie. Onder de gemeenschap van Marowijne bestaat het vermoeden dat om puur eigen en persoonlijk belang de graafmachines bewust zijn weggehaald uit het district, waardoor bepaalde politieke bonzen kunnen verdienen met hun eigen graafmachines.

– Er is nooit een sollicitatieoproep geweest voor het aantrekken van een directeur voor het Marwina Streekziekenhuis te Albina. De huidige minister van Volksgezondheid heeft gewoon één van zijn ex-medewerkers van het Mungra Medisch Centrum in Nickerie daar geplaatst als directeur. Hierdoor heeft de regering de kinderen van Marowijne wederom de mogelijkheid ontnomen om een hoge functie in hun district te bekleden. De huidige districtcommissaris is afkomstig van Para en zijn aankomende collega vermoedelijk alleen van Brokopondo.

– Er is een districtsraadslid in Moengo die vele personen zit op te lichten met de pakketten. Hij heeft heel wat bedragen van mensen aangenomen, maar al enkele maanden wachten de mensen op hun pakketten. Daarnaast is hij ook ‘onzichtbaar’, onvindbaar en onbereikbaar. Ik heb de mensen geadviseerd om nu eindelijk aangifte tegen hem te gaan doen bij de politie.

Een volgende regering zal wetgeving moeten maken om bepaalde zaken in de toekomst te voorkomen. De huidige regering heeft op alle gebieden gebruikt gemaakt van de mazen in onze wetgeving om populistische zaken te realiseren. Het volk is letterlijk met de neus op de feiten gedrukt. Er zullen in de toekomst wetten moeten worden aangenomen om het bestuur van het land in goede banen te leiden, waardoor volksmisleiding te allen tijde kan worden voorkomen. We zien duidelijk dat alle belangrijke instituten en functies zijn uitgehold door de huidige machthebbers. Gelukkig is politieke macht die gestoeld is op democratische principes van tijdelijk aard, waardoor het volk op een dag een waardeoordeel kan geven. Laten wij blijven hopen en geloven dat het volksoordeel in belang zal zijn van land en volk.

The world we have created is a product of our thinking. That is the reason why we can’t change the world without changing our thinking. No problem can be solved from the same consciousness that created it. We must learn to see the world anew. (Albert Einstein)

Ruben Ravenberg, Ph.D, MBA
rub_rav@yahoo.com

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG