'Duitsers willen speciale belasting voor moslims’

Print Friendly, PDF & Email

Duitsland overweegt de invoering van een speciale moslimbelasting, ook wel ‘moskeebelasting’ genoemd. Hiermee zou elke invloed van buitenaf op Duitse moslims voorkomen kunnen worden, is het idee.

Parlementariërs stellen daarom voor een speciale belasting in te voeren, die zou moeten worden betaald door elke praktiserende moslim in Duitsland. De opbrengst zou dan herverdeeld worden door de staat over alle geregistreerde islamitische religieuze instituten.Volgens Duitse parlementariërs worden Duitse moskeeën vanuit het buitenland gesponsord; hierdoor zouden plaatselijke autoriteiten geen zicht hebben op wat zich binnen de gebedshuizen afspeelt.

Zij wijzen erop dat een soortgelijke belasting in Duitsland en enkele andere Europese landen reeds bestaat voor katholieken en evangelische christenen.

Een ander voorstel is om alle imams te verplichten hun preken integraal op het internet te plaatsen.

Moslims in Duitsland hebben zich nog niet over het plan uitgelaten.

Bron: lokale nieuws- en opiniesite (december 2018)

In de islam is er een speciale belasting voor niet-moslims genaamd de djizja (jizya), het beschermingsgeld, zie de Koran 9:29.

De djizja is een hoofdelijke belasting die wordt opgelegd aan volwassen niet-moslim mannen in landen waar het islamitische recht, de Sharia, geldt.

Hieronder het artikel ‘Djizja’ uit de Wikipedia.

In staten waar islamitisch recht geldt is djizja een hoofdelijke belasting die wordt opgelegd aan volwassen niet-islamitische mannen die in een leger zouden kunnen dienen. In principe wordt de djizja niet opgelegd aan slaven, vrouwen, kinderen, monniken, ouden, zieken, kluizenaars en armen, maar in de zogenaamde Geniza-periode (11de tot halverwege 13de eeuw) van de moslimgeschiedenis was deze lijst uitzonderingen niet van toepassing in Egypte door de interpretatie van de daar geldende sjafitische rechtsschool.

Niet-moslimse burgers die de belasting betalen mogen hun eigen godsdienst houden en krijgen een zekere mate van gemeentelijke autonomie. Bovendien hebben ze recht op bescherming van moslims tegen bedreiging van buitenaf en hoeven ze niet te dienen in het leger. Tegenover het betalen van de djizja staat vrijstelling van allerlei vormen van belasting voor moslimburgers. Over het algemeen was de last van de djizja echter zwaarder dan die van moslimbelastingen als de zakat, zodat moslims voordeliger uit waren.

De aparte belasting voor niet-moslims is gebaseerd op (de Koran) soera (hoofdstuk) Het Berouw 29 (9:29): "Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek (joden en christenen), die in Allah noch in de Laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper (Mohammed) voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst (Islam) belijden, totdat zij de djizja met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn (overwonnen zijn)."

In de gebieden die door de islam werden veroverd, fungeerde de djizja als een prikkel om de inwoners te bekeren. Veel joden, christenen en zoroastriërs bekeerden zich tot de islam om aan de djizja te ontsnappen en om zich maatschappelijk te verbeteren.

In Perzië werd de djizja betaald door zoroastriërs tot de opheffing in 1884, onder druk van een in India gevestigde zoroastrische organisatie op het toen heersende Kadjaren-vorstenhuis van Perzië. In Marokko werd de belasting in ieder geval in 1894 nog geheven, waarschijnlijk is de belasting tot de Franse kolonisatie in 1912 gebruikelijk geweest.

Tot op de dag van vandaag wordt in bepaalde Arabische landen al dan niet officieel de djizja geheven, evenals in verscheidene islamitische landen in Afrika. Tegenwoordig zien we deze term ook vaker opduiken onder het zelfuitgeroepen 'Islamitisch Kalifaat' van ISIS (IS) in Irak & Syrië. [einde artikel]

De islam kent een speciale belasting voor niet-moslims; de Duitsers willen een speciale belasting voor moslims. Is er hier misschien sprake van het reciprociteitsbeginsel?

Ahmad Jhawnie

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG