Wederom laffe aanslag op onafhankelijke rechtspraak

President Cynthia Valstein-Montnor tijdens de krijgsraadzitting. Links van haar de rechters Suzanna Chu en Rewita Chatterpal. Foto: Suriname Herald (archief)
Print Friendly, PDF & Email

De Stichting 8 december 1982 constateert decorumverlies bij de president op de gisteren gehouden persconferentie. De reden van de bekende stijl en inhoud van zijn presentatie is van belang om als mensenrechtenorganisatie en medestander van behoud en versterking van de rechtsstaat op zijn plaats te reageren:

De president heeft de reputatie van de procureur-generaal als lid van de rechterlijke macht proberen te vernietigen door hem te betichtigen als degene die de rechtsgang in het 8-decemberproces wilde stoppen. De pg heeft deze beschuldiging resoluut afgewezen. De verdachte Bouterse maakte misbruik van een presidentiële persconferentie de pg te bekladden en daarmee de samenleving een rad voor de ogen te draaien dat de pg het 8-decemberstrafproces zou stoppen door toepassing van artikel 148 van de Grondwet. Het was juist de hoofdverdachte Bouterse, als president, die in juni 2016 gebruik wilde maken van artikel 148 van de Grondwet om in het belang van de staatsveiligheid de procureur-generaal bevelen te geven in het Decemberstrafproces. De krijgsraad ging er overigens niet mee akkoord en legde de resolutie naast zich neer.

De president ging in juli 2017 een stap verder, waarbij het vertrouwen in de procureur-generaal (pg), Roy Baidjnath Panday, werd opgezegd, omdat het Openbaar Ministerie (OM) het bevel om het 8-decemberstrafproces stop te zetten, niet zou hebben uitgevoerd. Als reactie werd aan Bouterse meteen duidelijk gemaakt door de leden van het Openbaar Ministerie die hun grote verontwaardiging uitspraken over het besluit van de regering c.q. de president van de Republiek Suriname dat er scheiding der machten is in de Republiek Suriname. “Ze vroegen dan ook dat besluit te herzien” ter voorkoming van verdere aantasting van de rechtsstaat.

De nabestaanden hebben bij de bloemenhulde op 8 december vorig jaar aangegeven dat zulke en andere aanvallen op de rechtsgang en rechterlijke macht als geheel zullen blijven komen uit de hoek van de verdachten. De vastberadenheid van ons als volk en de rechterlijke macht in het bijzonder mag niet aan wankelen worden gebracht anders is ons geliefd land “verloren”.

Stichting 8 december 1982
Sunil Oemrawsingh (voorzitter)

Disclaimer

  1. Suriname Herald respecteert de vrijheid van meningsuiting zoals vastgelegd in de Grondwet van de Republiek Suriname. Een ingezonden artikel kan niet worden gebruikt om personen door het slijk te halen en ongefundeerde beschuldigingen aan het adres van personen te uiten. Een ingezonden artikel waarin voornoemde zaken zijn opgenomen, wordt geweigerd.
  2. Suriname Herald kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een ingezonden artikel. De auteur is volledig aansprakelijk voor de inhoud van zijn artikel.
Voor het opnemen van een ingezonden artikel gelden de volgende voorwaarden.

VANDAAG