Over tijgermug

Door een recente uitbraak van dengue op Trinidad, in Guyana en Jamaica heeft het Ministerie van Volksgezondheid (van Suriname) onlangs een bericht ontvangen van de CARHPA (Caribbean Public Health Agency) dat er bevestigde dengue-gevallen zijn gerapporteerd in het Caribisch gebied, aldus het ministerie via het NII.

Vanwege de verhoogde bezorgdheid op de Caribische eilanden, is er vanuit CARPHA regionaal advies gegeven aan de landen om hun maatregelen tot het voorkomen, vermenigvuldigen en verspreiding van de muskiet te verhogen om zodoende transmissie van de ziekten te voorkomen. […..]

Het ministerie roept daarom de burgerij op, ervoor te zorgen deze muskiet niet de kans te geven om vrij te kunnen broeden en adviseert om muskietenbroedplaatsen (waterhoudende voorwerpen) in en rondom het huis op te ruimen. Individuen moeten voorkomen dat ze gestoken worden door de muskiet, door onder andere insect repellent te gebruiken en bedekkende kleding te dragen.

Bron: artikel ‘Volksgezondheid: dengue-gevallen Caribisch gebied gerapporteerd’ op Suriname Herald d.d. 25 januari 2019, link https://www.srherald.com/gezondheid/2019/01/25/volksgezondheid-dengue-gevallen-caribisch-gebied-gerapporteerd/
Terwijl wij Surinamers bezorgd zijn over de denguemug, maken de Belgen zich zorgen over de oprukkende tijgermug.

Een citaat uit Knack.be (België) d.d. 22 januari 2019

Het beestje is nauwelijks een halve centimeter groot, maar kan gevaarlijke, zelfs dodelijke tropische koortsen overdragen. Biologen stellen alles in het werk om de verspreiding van de tijgermug in ons land te verhinderen. ‘Zodra ze zich hier genesteld heeft, zal ze moeilijk uit te roeien zijn.’

Nog een citaat uit Knack.be d.d. 22 november 2018

Tijgermug lijkt aan opmars bezig in ons land
‘De tijgermug krijgt mogelijk meer voet aan de grond in België,’ zegt onderzoekster biologe Isra Deblauwe. ‘Ze komt ons land nu ook binnen via buurlanden waar de mug reeds gevestigd is. Om te voorkomen dat de tijgermug zich hier permanent kan huisvesten, moeten we hun verspreiding goed in de gaten houden en dienen de bevoegde instanties de bestrijding zo snel mogelijk aan te vatten.’

Volgens de onderzoekers betekent de mogelijk vestiging van de tijgermug in ons land niet dat we ons aan virusuitbraken moeten verwachten. De muggen zelf vormen op zich geen gevaar. Ze kunnen wel virussen zoals dengue en chikungunya van mens op mens overdragen: pas wanneer een besmette persoon wordt gestoken, kan de mug het virus overdragen op een andere persoon.

De tijgermug (Aedes albopictus) is een tweevleugelig insect uit de familie steekmuggen. De soort komt oorspronkelijk uit Azië, maar is als larve met de export van allerlei goederen naar andere werelddelen verspreid. De tijgermug komt tegenwoordig ook voor in de Amerika’s en heeft zich in Europa gevestigd. De tijgermug is een zogenaamde vector (overbrenger) van een groot aantal ziekten, zoals westnijlziekte, dengue, gele koorts en zikakoorts.

De tijgermug wordt door het brede scala aan mogelijk ziektes die het dier kan verspreiden, gezien als een groot risico voor de volksgezondheid en men doet er alles aan om de mug te bestrijden of – in landen waar de soort zich nog niet gevestigd heeft – buiten de deur te houden.

Belangrijkste preventiemiddel in landen waar de mug voorkomt, is het voorkomen van stilstaand water.

Ahmad Jhawnie

VANDAAG