Bijkluswet versus Wet rij- en voertuigenbelasting

In België hebben ondernemersorganisatie Unizo en landbouworganisatie Boerenbond zoals aangekondigd het Grondwettelijk Hof ingeschakeld om de Bijkluswet te laten vernietigen. Het verzoekschrift werd donderdag (24/1/2019) ingediend. Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) deed vrijdag hetzelfde.

De Bijkluswet is een maatregel uit het zomerakkoord van de federale regering, waarmee men onbelast kan bijverdienen tot 6.000 euro per jaar of 500 euro per maand. Maar volgens de tegenstanders leidt dit tot oneerlijke concurrentie.

Boerenbond, Unizo en acht sectororganisaties die bij Unizo zijn aangesloten, hebben donderdag een gezamenlijk verzoekschrift tot vernietiging van de Bijkluswet ingediend bij het Grondwettelijk Hof. Die acht Unizo-leden zijn Bouwunie, Nelectra (elektrosector), Horeca Vlaanderen, UBK (kappers), Fitness.be, de Nationale Vereniging van Beroepsfotografen, NAV (architecten) en FBT (textielverzorgers).

“We zetten deze stap, omdat de Bijkluswet de deur open zet voor het beconcurreren van reguliere ondernemers, zonder dat daarbij dezelfde lasten moeten worden betaald en aan dezelfde verplichtingen moet worden voldaan,” stellen de betrokken partijen in een persbericht. ‘Reguliere ondernemers en zelfstandigen worden dus gediscrimineerd.’

Bron: Knack.be d.d. 25 januari 2019

Dat was België; nu naar Suriname
In Suriname moeten organisaties zich tot de rechter wenden om de in augustus 2018 goedgekeurde Wet rij- en voertuigenbelasting te laten vernietigen. De overheid kan de burgers niet twee keer – indirect en direct – dezelfde belasting laten betalen. Om John Nasibdar, voorzitter van Nieuw Suriname (NS), te mogen citeren. “We worden niet één keer, maar tweemaal gestraft voor hetzelfde ding.”

Op een lokale nieuws- en opiniesite verscheen op 29 januari 2019 het volgende goede nieuws.

STREi! wil intrekken Wet rij- en voertuigenbelasting
“STREI! is op initiatief van Stephanie de Randamie van plan, na overleg met de raadsman Anand Biharie, een intrekkingsprocedure bij de staat aanhangig te maken van de Wet rij- en voertuigenbelasting. Indien de dialoog niet tot een bevredigend resultaat zal leiden, zal een kortgedingprocedure alsook een bodemprocedure worden geïnitieerd.

Deze stap wordt ondernomen op grond van de onrechtmatige overheidsdaad volgens STREi! om de relevante wettelijke voorschriften van de Wet rij- en voertuigenbelasting onverbindend te verklaren, dan wel buiten toepassing te laten. Dit mede gegrond op de schending van constitutionele en overige relevante verdragsrechtelijke bepalingen die de beschermde belangen van de burgers waarborgen. [einde citaat]

Machthebbers, parlementariërs incluis, denken of wanen zich dat ze goden zijn: onschendbaar en onfeilbaar. Het Oude Testament, Psalm 82:6-7 zegt: “Ooit heb Ik (God) gezegd: ‘Jullie (machthebbers) zijn goden (gedragen zich als goden), zonen van de Allerhoogste, allemaal.’ Toch zullen jullie sterven als mensen, ten val komen als aardse vorsten.”

Ahmad Jhawnie

VANDAAG